Výuka v akademickém roce 2015/2016


Letní semestr
Počítačová algebra (NMMB204)
čtvrtek 12:20, K8, 15:40, K4

Dění na přednášce
Zkouškové otázky

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během zhruba dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány čtyři termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Samoopravné kódy (NMMB304)
úterý 14:00, K7

Dění na přednášce a cvičení
Domácí úkoly
Získané body
Zkouškové otázky

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány čtyři červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám osm domácích úkolů, za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
úterý 10:40: M3 a středa 15:40, M2

Sbírka řešených příkladů (verze z 18.5.),

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (10 min) na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 10 testů, počítá se 8 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 9 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín na začátku zkouškového období.

Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra II. (informatici, NMAI063)
čtvrtek 9:00, S3

Skripta (pdf) (verze z 23.5.)
Zkouškové otázky

K přednášce existuje nepovinné cvičení.

Průběh zkoušky: Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy a v případě, že bude v úvodním testu úspěšný aspoň na 50%, dostane dvě teoretické otázky, na které si připraví odpovědi. Zde je seznam, z nějž jsou otázky vybírány (může být drobně upravován, opravován a doplňován).

Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).


Zimní semestr
Komutativní okruhy (NMAG301)
čtvrtek 15:40 - 18:50, K3

Dění na přednášce a cvičení
Příklady řešené na cvičení
Zkouškové otázky (upraveno 19.1.)

Průběh zkoušky a získání zápočtu: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky z různých partií komutativní algebry, na které si připraví odpovědi. Zápočet studenti získají za úspěšně napsanou zápočtovou písemku, kterou si budou moct napsat buď na cvičení na konci semestru nebo před zkouškou.

Máte-li zájem o termín zkoušky, navrhněte ho prosím mailem.

K přednášce existuje Proseminář z komutativních okruhů.


Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   sylabus a literatura,
   kurz D.Stanovského,
   kurz Pavla Růžičky.
Konečná tělesa (NMAG303)
středa 15:40, K12

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky, jednu ryze teoretickou a druhou na uplatnění teorie (obvykle početní), na které si připraví odpovědi.

Máte-li zájem o termín zkoušky, navrhněte ho prosím mailem.


Odkazy:
   můj text o lineárních rekurentních posloupnostech
   skripta L.Barta a J. Tůmy,
   sylabus a literatura,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
středa 9:00 a 10:40 M6

Sbírka řešených příkladů (verze ze 13.11.),

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (10 min) za 5 bodů na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 9 testů, počítá se 7 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů (máme jen 11 cvičení).
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 8 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín v lednu 2016. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů, podobných jako testy na cvičeních. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, výsledky testu ze cvičení nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
   Skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra I (informatici, NMAI062)
pondělí 9:00, S5

   Skripta (pdf) (verze z 15.1.2016)

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkouška bude písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení (15. příklad) bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je seznam, z nějž jsou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být drobně upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka . Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku. Nebude-li student souhlasit s hodnocením testu, může následovat ještě ústní zkoušení.

V letním zkouškovém období vypíšu ještě dva termíny zkoušky. Máte-li zájem o termín v semestru, ozvěte se prosím mailemOdkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
   co se dnes poslouchá v al-Chórezmího městě