David Stanovský    //   

KOMUTATIVNÍ OKRUHY 2013/14

Sylabus:

 1. Ideály a dělitelnost (I.1-I.3)
  • Aritmetika ideálů, noetherovskost
  • Gaussova věta a Hilbertova věta o bázi
  • Faktorokruhy, Čínská věta o zbytcích
  • Maximalita, radikály
 2. Moduly nad OIHI a jejich rozklady (I.4-I.6)
 3. Pokročilejší teorie tělesových rozšíření (II.1-II.5)
  • separabilní, normální a Galoisova rozšíření
  • Galoisova věta
  • norma, stopa, diskriminant
 4. Celistvost a Dedekindovy obory (III.1-III.4)
Loňský program je zde, letos to bude podobné.

Průběžně aktualizovaný program s referencemi do skript Aleše Drápala a mojich skript "Základy algebry":

3. a 7.10.Ideály a dělitelnost, aritmetika ideálů, noetherovskost, hierarchie oborů sekce I.1 domácí úlohy
10.10.Gaussova věta a Hilbertova věta o bázi sekce I.2 (event. speciální text)
14. a 17.10Faktorokruhy Základy algebry 23.1,2 + kousek I.1 domácí úlohy (opravené zadání)
21.10.Čínská věta o zbytcích začátek I.3 (event. Počítačová algebra 6.1) domácí úlohy
24.10.Zornovo lemma a maximalita prostředek I.3, text o axiomu výběru
31.10.Radikály zbytek I.3 domácí úlohy
4.11.Formální mocninné řady a další příklady; definice modulu k řadám viz též Počítačová algebra 10
7.11.Moduly - definice, příklady, základní vlastnosti, noetherovskost Základy algebry 21, noetherovskost I.1 domácí úlohy
11., 14., 18.11.Volné moduly - direktní součty, volné báze, rank volného modulu, obsah prvku sekce I.4 domácí úlohy
22. a 25.11.Klasifikace konečně generovaných modulů nad OIHI sekce I.5 + oprava důkazu domácí úlohy
28.11.Podmoduly volných modulů sekce I.6 domácí úlohy
2. a 5.12.Rozšiřování homomorfismů do rozkladových nadtěles a algebraického uzávěru. speciální text, sekce 1
5. a 9.12.Stupeň separability a separabilní rozšíření. sekce II.2 domácí úlohy
12.12.Jednoduchá, normální a Galoisova rozšíření. sekce II.3
16.12.Hlavní věta Galoisovy teorie. sekce II.3, II.4,
doplňující text, sekce 2.1 k výpočtu Galoisových grup
19.12.Norma, stopa, diskriminant. sekce II.5 domácí úlohy
6. a 9.1.Celistvost a Dedekindovy obory sekce III.2, III.3, III.4 doporučené úlohy

K přednášce běží Proseminář z komutativních okruhů, kde se dozvíte souvislosti a aplikace probírané teorie.

Literatura:

 • skripta Aleše Drápala
 • prezentace Pavla Růžičky
 • jakékoliv anglické učebnice obsahující v názvu "commutative algebra"
 • opakování: skripta Základy algebry, Počítačová algebra (Matfyzpress)
 • text o axiomu výběru (případně viz učebnice Balcar, Štěpánek: Teorie množin)
 • doplňující text o rozkladových nadtělesech, algebraickém uzávěru, výpočtu Galoisových grupa a Abel-Ruffiniho větě (neřešitelnosti polynomiálních rovnic stupně 5 a víc)

Cvičení a přednáška nebudou oddělovány. Zápočet se uděluje spolu s úspěšně složenou zkouškou.

Domácí úkoly budou zadávány každý týden, výsledky se počítají ke zkoušce, budou tvořit 15% z celkového počtu bodů.

 • zveřejnění: typicky v pondělí po přednášce zde
 • termín odevzdání: do dalšího pondělka 15:40
 • místo odevzdání: do schránky na úkoly z úvodního kurzu viditelně označené nápisem "komutativní okruhy", nebo přednášejícímu před přednáškou (preferovaná varianta), případně elektronicky na email ve formátu PDF (pouze s potvrzením o přijetí)
 • na první domácí úkol napište přezdívku, pod kterou budou zveřejňovány výsledky na webu
 • celkem 10 sérií, počítá se 8 nejlepších
 • žádné omluvy se nepřipouští (ani v případě nemoci) - proto se počítá jen 8 úkolů
 • Je možné konzultovat řešení se spolužáky, nicméně řešení musí sepsat každý sám a sepsané řešení není dovoleno ukazovat ostatním studentům. Opisování nebude tolerováno, podvod může mít vážné následky.
výsledky domácích cvičení

Zkouška:
Celkem lze získat 100 bodů, z toho max. 15 za domácí úlohy, zbylých 85 za test. K úspěšnému složení zkoušky je třeba aspoň 55 bodů. Na základě výsledku testu určím známku, v případě nesouhlasu je možné se nechat ústně přezkoušet. Test bude trvat 120 minut. Termíny a přihlašování je v SISu. Upozorňuji, že 1.3. pravděpodobně odjedu na dlouhodobý zahraniční pobyt a zkoušku bude možné získat pouze v Kazachstánu.

Prohlédněte si test z prvního termínu.

Rozpis požadavků:

 1. Ideály a dělitelnost (I.1-I.3)
  • veškerá teorie včetně všech důkazů, včetně výkladu axiomu výběru
  • početní úlohy
 2. Moduly a jejich rozklady (I.4-I.5)
  • dobrý přehled o probrané teorii, znění definic a vět, aplikace na příklady (kromě sekce I.6)
  • důkazy: základní fakta o volných modulech (nemusíte: torzní součin, fakta o obsahu prvku), rozklad na volný + torzní část (včetně lemmat), rozklad torzní části na p-kompontenty
 3. Pokročilejší teorie tělesových rozšíření (II.1-II.4)
  • dobrý přehled o probrané teorii, znění definic a vět, aplikace na příklady
  • důkazy: konstrukce algebraického uzávěru, věty o rozšiřování homomorfismů, charakterizace separabilních rozšíření, perfektnost implikuje separabilitu, separabilní rozšíření je jednoduché, charakterizace normálních rozšíření
  • početní úlohy na homomorfismy (výpočet stupně, stupně separability, Galoisovy grupy, podtěles apod.)
 4. Norma, stopa, diskriminant, celistvost a Dedekindovy obory (II.5, III.2-III.4)
  • dobrý přehled o probrané teorii, znění definic a vět, aplikace na příklady
  • důkazy: dva způsoby odvození stopy, normy, charakteristického polynomu, vztah k minimálnímu polynomu, důkaz že celistvé prvky tvoří okruh včetně lemmat
  • výpočet stopy, normy atd. (viz nová doporučená cvičení)
Veškeré materiály jsou uvedeny v tabulce výše. Zejména upozorňuju na početní příklady z domácích a doplňujících úloh.