Matematika pro informační technologie (Mgr.)

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Studijní plán

Studijní plán vede studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze dvou zaměření.

  • Matematika pro informační bezpečnost
  • Počítačová geometrie.

Výběr zaměření zahrnuje tři postupné kroky:

  1. Výběr tématu diplomové práce, typicky na počátku prvního ročníku.
  2. Výběr povinně volitelných předmětů během studia.
  3. Výběr dvou volitelných okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Zájemci o eliptické křivky by si přednášku NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie měli zapisovat až po absolvování přednášky NMAG436 Křivky a funkční tělesa.

Doporučené průběhy studia

Zde uvádíme doporučený průběh studia.

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Nevyučované předměty a jejich náhrady

Pokud studujete podle doporučeného průběhu studia, tento odstavec se Vás netýká. Vzhledem k přechodu na novou akreditaci od roku 2020, bude postupně ukončována výuka povinných předmětů staré akreditace. Chybí-li vám nevyučovaný povinný předmět z levého sloupce tabulky, zapište místo něj vyučovaný předmět z pravého sloupce tabulky. Splníte-li ho, bude vám automaticky uznán jako splnění chybějícího povinného předmětu (není třeba podávat žádost o uznání). Náhradní předměty mají typicky odlišné kredity či hodinové rozsahy a někdy se mohou zásadně lišit i obsahem. Vzhledem ke změnám v akreditaci však není jiná možnost než absolvovat tyto předměty v jejich současné vyučované podobě.

Nevyučovaný předmětNáhrada
Složitost pro kryptografii - NMMB405Automaty a výpočetní složitost - NMMB415
Počítačová algebra 2 - NMMB403Algoritmy na polynomech - NMMB413
Pravděpodobnost a kryptografie - NMMB407Náhodnost a výpočty - NMMB432

Vysvětlení požadavků k SZZ

Zde najdete vysvětlení požadavků k SZZ..

Last modified: Fri Sep 11 23:22:17 CEST 2015