Numerická a výpočtová matematika

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Stránky katedry

Vysvětlení studijního plánu

Student si zvolí jedno ze tří užších zaměření (Průmyslová matematika, Numerická analýza nebo Maticové výpočty), které odpovídá volbě tématu pro 3. okruh ústní části SZZ.

Doporučené průběhy studia

Zde uvádíme doporučené průběhy studia pro tři užší zaměření.

Předměty zařazené do doporučených průběhů plně pokrývají všechna témata požadavků ke státním závěrečným zkouškám.

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Nevyučované předměty a jejich náhrady

Pokud studujete podle doporučeného průběhu studia, tento odstavec se Vás netýká. Vzhledem k přechodu na novou akreditaci od roku 2020, bude postupně ukončována výuka povinných předmětů staré akreditace. Chybí-li vám nevyučovaný povinný předmět z levého sloupce tabulky, zapište místo něj vyučovaný předmět z pravého sloupce tabulky. Splníte-li ho, bude vám automaticky uznán jako splnění chybějícího povinného předmětu (není třeba podávat žádost o uznání). Náhradní předměty mají typicky odlišné kredity či hodinové rozsahy a někdy se mohou zásadně lišit i obsahem. Vzhledem ke změnám v akreditaci však není jiná možnost než absolvovat tyto předměty v jejich současné vyučované podobě.

Nevyučovaný předmětNáhrada
Maticové iterační metody 1 - NMNV407Analýza maticových iteračních metod – principy a souvislosti - NMNV412
Nelineární funkcionální analýza - NMNV402Nelineární diferenciální rovnice - NMNV406

Vysvětlení požadavků k SZZ

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce.

Last modified: Fri Sep 11 23:05:39 CEST 2015