Výuka v akademickém roce 2009/2010

Zimní semestr
Algebra I. pro informatiky (NMAI062)
úterý 15:40, S9

Provizorní skripta:
   Algebra I (pdf), ps, dvi (verze z 19.1.), Děkuji všem, kteří mě upozornili na překlepy a nepřesnosti v textu

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji, ale zkoušku do indexu zapíšu až poté, co student zápočet získá (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude "praktičtější", kdy bude třeba použít odpřednesenou teorii v jednoduché úloze (např. rozpoznat v předložené algebře grupu a popsat některé její vlastnosti), druhá otázka bude vyžadovat, aby zkoušený vyslovil a odůvodnil vlastnosti (obsažené v dokázaných tvrzeních) některého z pojmů. Centrálními pojmy jsou ty, které jsou obsaženy v názvech jednotlivých kapitol, nejpodstatnější jsou ta tvrzení, jež jsme označili jako Věty.


Odkazy:
   sylabus a literatura Algebra I,
   skripta A. Drápala,
   Přednáška D. Stanovského,
   a jeho sbírka uloh (pdf).
Lineární algebra I (NALG001)
středa 11:30, M3; 14:00, M5

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání všech 3 zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 6 pokusů). Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet uzavřu po napsání náhradního termínu 1. zápočtové písemky (tj. v půli listopadu).


Odkazy:
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra I (matematici, NALG026)
pondělí 12:20, K8; 17:20, K2;
čtvrtek 9:00, K7

Požadavky pro získání zápočtu: úspěšné napsání obou zápočtových písemek (celkem má student k dispozici 5 pokusů, do hodnocení zápočtové písemky připočtu body získané za správně vyřešené domácí úlohy). Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet uzavřu po napsání náhradního termínu 1. zápočtové písemky (tj. v druhé půli listopadu).


Odkazy:
   skripta doc. Trlifaje (pdf),
   sylabus a literatura,
   Přednáška D. Stanovského,
   a jeho sbírka uloh (pdf).
Úvod do teorie grup
(NALG017) úterý 17:30, K2

Dění na cvičení do 27.10.,

Pro získání zápočtu bude třeba vyřešit domácí úlohu, již včas zadá Jan Šťovíček, který cvičení od listopadu převzal.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   cvičení J. Šťovíčka.
   cvičení M. Korbeláře.
Letní semestr
Algebra II. (informatici, NMAI063)
pondělí 9:00, S9

Provizorní skripta:
   pdf, ps, dvi (verze z 9.6),
Zkoušet budu vše do konce 10. kapitoly s vyjímkou důkazu Věty 9.12 (u níž jsme na přednášce důkaz jen nastínili)

Děkuji všem, kteří mě upozornili na překlepy a nepřesnosti v textu

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude "praktičtější", kdy bude třeba použít odpřednesenou teorii v jednoduché úloze (např. rozpoznat v předložené algebře grupu a popsat některé její vlastnosti), druhá otázka bude vyžadovat, aby zkoušený vyslovil a odůvodnil vlastnosti (obsažené v dokázaných tvrzeních) některého z pojmů. Centrálními pojmy jsou ty, které jsou obsaženy v názvech jednotlivých kapitol, nejpodstatnější jsou ta tvrzení, jež jsme označili jako Věty.

Odkazy:
   sylabus a literatura Algebra II,
   skripta A. Drápala,
   Přednáška D. Stanovského,
   a jeho sbírka uloh (pdf).
Lineární algebra II (NALG002)
úterý 14:00, M4; středa 10:40, M5

Požadavky pro získání zápočtu: Na začátku cvičení píšeme 10-15 minutovou písemku (celkem jich bude 10), obvykle půjde o 1 příklad na téma z předchozího cvičení. V případě neúspěchu v písemce bude na dalším cvičení (a zde) zadán příklad, který odevzdáte nejpozději na následujícím cvičení. Z písemky/příkladu lze získat 4 body, maximum z obou výsledků, celkem tedy 40 bodů a na zápočet stačí 28 bodů. Kromě toho bude možné získat 20 bodů v opravném testu na konci semestru a nejvýše 15 bodů za (velké množství) individuálně zadaných příkladů. Seznam studentů, kteří budou mít možnost získat zápočet jsem uzavřel na konci března.


Odkazy:
   sylabus a literatura.
   přednáška L.Barta,
   skripta doc. Tůmy,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Praktická lineární algebra a geometrie (NALG086)
úterý 12:20, M5; středa 9:00, M5

Provizorní skripta:
   pdf, ps, dvi (verze z 31.5),
seznam tvrzení a definic
19.5. jsme skončili Větou 7.7. Zkoušet budu vše ze skript až do Věty 7.7 kromě Choleskyho rozkladu (5.18 - 5.19).

Průběh zkoušky: Zkouška bude písemná, zkoušený nejprve vypracuje hodinový test na znalost pojmů a jejich vlastností včetně jejich důkazů (nejpodstatnější jsou důkazy tvrzení, jež jsme označili jako Věty). Poté dostane další hodinový test, v němž prokáže schopnost použít teorii na řešení příkladů. Na závěr bude mít možnost ústně vysvětlit či doplnit nejasnosti z teoretického testu.

Na září jsou vypsány 2 termíny. S vyjímkou předtermínu bude ke zkoušce připuštěn pouze student, který má nárok na zápočet. Na termín zkoušky se prosím přihlašte v SIS.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta doc. Tůmy,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Cvičení z algebry (NALG042)
čtvrtek 14:00, K9

Požadavky pro získání zápočtu: Na osmi cvičeních zadám domácí úkol (za 4 body), který bude třeba odevzdat do následujícího cvičení a na konci semestru se bude psát písemka formou i obsahem podobná zkouškové (za 20 bodů). Na zápočet bude třeba získat celkem aspoň 20 bodů a zárověň úspěšně vyřešit 1 individuálně zadaný domácí úkol.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   sylabus a literatura přednášky,
   Přednáška D. Stanovského,
   a jeho sbírka uloh (pdf).