Výuka v akademickém roce 2019/2020


Letní semestr / Summer semester
Křivky a funkční tělesa / Curves and Function Fields (NMAG436)
pondělí / Monday 12:20, K3; úterý / Tuesday 9:00, K4

Summary of presented topics
List of exam questions

Questions and answers

Homework 4
Homework 3
Homework 2
Homework 1

On-line course:

Exam: The course is ended by a written exam followed by an oral exam based on the results of the written one. The test will consist of three parts: a brief summariziing test (10 short answers on basic terminology, properties and examples, a sample test), two questions on important results (i.e. scatch of their proof, the list of questions is here, corrections and minor changes are possible) and of three application tasks (a sample tasks).
Homeworks, which have been assigned during the semester, can be taken into account in the exam. The resulting grade is based either on the final exam or on combination of homeworks (40%) and of the final exam (60%) depending on which option will be more advantageous for the student.

Links:
   Syllabus and Literature,
   W. Fulton, Algebraic Curves (pdf),
   Sage Reference Manual: Algebraic Function Fields.
   Albert Camus, The Plague (Mor).
Lineární algebra 2 (NMAG112)
čtvrtek 14:00, K12

Dění na přednášce.
Komentáře k příkladům z 3. - 9. cvičení.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat je možné dostat 11 bodů k zápočtu: 3 za kvíz (z toho 2 za odpovědi a 1 za smysluplnou otázku) a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat v součtu 60 bodů.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
-   Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín na začátku zkouškového období. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   sbírka řešených příkladů.
Referativní seminář k bakalářské práci (NMAT362)
středa 14:00, K1

První 3 týdny semináře se studenti seznámí se základy LaTeXu a psaní matematického textu v posluchárně K1.

Prezentace

Odkazy:
   informace o předmětu,
Zimní semestr
Úvod do teorie grup (NMAG337)
pondělí 9:00 K3, 10:40 K11

Dění na přednášce.

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná. Zkoušková písemka bude obsahovat pět otázek, z nichž 2-3 jsou čistě teoretické a zbylé jsou zaměřeny na uplatnění teorie na příkladech. Typy úlohy budou vybírány ze seznamu (který bude průběžně opravován a drobně upravován).


Dění na cvičení.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám tři domácí úkoly a na cvičení dvě zápočtové písemky (v půlce a na konci semestru). Body za domácí úkoly a písemky najdete v SIS. Za každý domácí úkol i písemku bude možné získat 20 bodů. Na získání zápočtu bude třeba získat 50 bodů za 100 možných.

Máte-li ještě zájem o zkoušku, ozvěte se prosím mailem.


Odkazy:
   J.S. Milne: Group Theory (pdf),
   sylabus a literatura,
Algebra 1 (matematici, NMAG201)
středa 15:40 a 16:30 K8

Dění na přednášce a domácí úkoly.

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   videozáznam přednášek
   loňský kurz
   skripta J. Trlifaje (pdf),
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),