\begin{align} \end{align}

Test na téma základní kombinatorická pravidla

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
V sáčku je \(16\) kuliček označených čísly od \(0\) do \(15\). Ze sáčku vždy odebereme jednu kuličku, zapíšeme si její číslo, vrátíme jí a kuličky v sáčku zamícháme. Celý postup opakujeme pětkrát. Kolik různých uspořádaných pětic čísel jsme si mohli zapsat?
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Kolik existuje čtyřciferných čísel dělitelných čtyřmi?
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Spočtěte, kolik čísel z množiny \(\{1, 2, \ldots , 10\,000\}\) je dělitelných \(5\) nebo \(6\).

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Z Teplice nad Metují do vesnice Skály je možné dojít pěšky po modré, zelené nebo žluté turistické značce. Také je možné použít autobus nebo automobil.

Z vesnice Skály se můžeme dopravit do vesnice Jívka pěšky po červené, nebo zelené turistické značce, případně autem.

Následující obrázek ilustruje situaci:

K přepravě chceme využít pouze zmíněné prostředky. Žádné místo nechceme navštívit dvakrát. Ve vesnici Skály můžeme změnit dopravní prostředek. Kolika způsoby se můžeme dopravit z Teplice nad Metují do Jívky?

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Martin má 3 druhy triček, 4 druhy kalhot a 2 druhy bot. Kolika způsoby si může vzít tričko, kalhoty i boty tak, aby vždy vypadal jinak?
Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.
předchozí úloha | následující úloha