\begin{align} \end{align}

Test na téma základní kombinatorická pravidla

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Cukrárnu navštívili \(4\) kamarádi Petr, Tomáš, Jana a Lenka. Každý z nich si objedná zmrzlinu a zákusek. V cukrárně mají \(6\) druhů zmrzlin a \(3\) druhy zákusku. Kolika různými způsoby si mohou objednat, pokud je Jana vybíravá a vybírá si tak pouze z \(4\) druhů zmrzlin?

Dva způsoby objednávky považujeme za různé, pokud si alespoň jeden z kamarádů objednal jinou kombinaci zmrzliny a zákusku.

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Spočtěte, kolik čísel z množiny \(\{1, 2, \ldots , 10\,000\}\) je dělitelných \(5\) nebo \(6\).

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Kolik existuje čtyřciferných čísel dělitelných čtyřmi?
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Do tanečních přišlo \(10\) chlapců a \(10\) dívek. Vybíráme z nich jeden taneční pár. Kolika způsoby ho můžeme vybrat?
Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

V obchodu je patnáct telefonů. Pět z nich má dotykový displej, deset z nich má wifi modul. Dva telefony mají dotykový displej a wifi modul.

Kolik telefonů nesplňuje ani jeden parametr?

Odpověď
Poznámka
Do pole odpovědi můžete psát i jednoduché aritmetické výrazy. Můžete používat sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/) a kulaté závorky.
předchozí úloha | následující úloha