\begin{align} \end{align}

Test na téma variace, permutace a kombinace

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Seřaďte následující čísla od největšího po nejmenší.
Možnosti
Poznámka
Do polí vedle možností vyplňte čísla od 1 do 4 podle pořadí prvků.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Do tanečních přišlo \(n\) chlapců a \(m\) dívek. Chlapců přišlo méně než dívek. Kolika způsoby mohou vytvořit taneční páry tak, aby měl každý chlapec partnerku?

Možnosti

Počet bodů za otázku: 3

Otázka
Přiřaďte k sobě kombinatorické pojmy s jejich vyjádřeními.
Možnosti
Přiřazení
  1. $$ n! $$
  2. $$ \frac{n!}{k!\,(n-k)!} $$
  3. $$ \frac{n!}{(n-k)!} $$
  4. $$ \frac{n!}{k!} $$
Poznámka
Přiřazení provedete tak, že do vyplňovacího pole napíšete písmenko dané možnosti.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Seřaďte následující čísla od nejmenšího po největší.

Uvažujte \(n\) sudé, \(n > 4\).

Možnosti
Poznámka
Do polí vedle možností vyplňte čísla od 1 do 4 podle pořadí prvků.

Počet bodů za otázku: 2

Otázka
Vyberte všechny výrazy, které jsou rovny $$ {n \choose k } \cdot (k-1)! $$
Možnosti
předchozí úloha | následující úloha