\begin{align} \end{align}

Test na téma variace, permutace a kombinace

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Ve školní jídelně se řadí žáci do fronty. Všech \(23\) žáků přišlo zároveň a do fronty se seřadili v náhodném pořadí.

Zaškrtněte všechna pravdivá tvrzení.

Možnosti

Počet bodů za otázku: 0.9

Otázka
Přiřaďte příklady použití variace, permutace a kombinace k pojmům.
Možnosti
Přiřazení
  1. Počet způsobů, kterými mohli být zavoláni ke zkoušení tři studenti ze třídy třiceti žáků. Záleží na pořadí volání studentů.
  2. Počet způsobů, kterými je možné zamíchat balíček třiceti karet. Všechny karty jsou různé.
  3. Počet způsobů, kterými může učitel vybrat tři žáky ze třídy třiceti žáků.
Poznámka
Přiřazení provedete tak, že do vyplňovacího pole napíšete písmenko dané možnosti.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Seřaďte následující čísla podle velikosti od největšího po nejmenší.
Možnosti
Poznámka
Do polí vedle možností vyplňte čísla od 1 do 4 podle pořadí prvků.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Do tanečních přišlo \(10\) chlapců a \(10\) dívek. Kolika způsoby se mohou spárovat tak, aby vzniklo \(10\) tanečních párů?

Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Na oslavě se sešlo \(n\) hostů. Při přípitku si každý s každým ťukl sklenicí právě jednou. Kolik zaznělo ťuknutí?

Vyber všechny pravdivé možnosti.

Možnosti
předchozí úloha | následující úloha