NMMA574 - Vybrané kapitoly z teorie dynamických systémů

Dalibor Pražák, LS 2014/15


Plakát z nástěnky najdete zde.
Průběžný stav sylabu je tady.
Definice a znění vět: [pdf].

Literatura:
Domácí úkoly:
  1. série [pdf] (k 4.3.)
  2. série [pdf] (k 18.3.)
  3. série [pdf] (k 25.3.) -- nápověda k př. 3.3: Jarník, I2, s. 602, Věta 226.
  4. série [pdf] (k 8.4.)
  5. série [pdf] (k 22.4.)
  6. série [pdf] (k 20.5.)