Výuka
Užitečné odkazy:

Matematická analýza 2 (NMMA102)

LS 2019/2020


 • 1. cvičení - Taylorovy polynomy 1: zadání a výsledky, tabulka Taylorů (odkaz na stránky K. Kuncové)
 • 2. cvičení - Taylorovy polynomy 2 - limity: zadání a výsledky
 • 3. cvičení - Taylorovy polynomy 3 - limity, odhady: zadání a výsledky
 • 4. cvičení - Konvergence řad 1 - řady s nezápornými členy: zadání a výsledky
 • 5. cvičení - Konvergence řad 2 - řady s nezápornými členy: zadání
 • 6. cvičení - Konvergence řad 3 - řady s obecnými členy: zadání
 • 7. cvičení - Konvergence řad 4 - Taylorovy polynomy: zadání
 • 8. cvičení - Primitivní funkce 1: zadání


Matematická analýza 1 (NMMA101)

ZS 2019/2020Zadání a nápady jak řešit příklady ze cvičení. Co se týče řešení tak postupujte na vlastní riziko. Za upozornění na chyby/překlepy/nejasnosti budu rád.

Matematická analýza 4 (NMMA202)

LS 2018/2019
Zadání a řešení příkladů ze cvičení. Řešení je možná zbytečně upovídané, postupujte na vlastní riziko. Za upozornění na chyby/překlepy/nejasnosti budu rád.
 • 1. cvičení - Obyčejné diferenciální rovnice III - homogenní rovnice s konst. koef.: zadání a řešení
 • 2. cvičení - Obyčejné diferenciální rovnice IV - rovnice s konstantními koef.: zadání a řešení
 • 3. cvičení - Obyčejné diferenciální rovnice V - homogenní soustavy rovnic: zadání a řešení. Pro ověření správnosti výsledku nabízím následující jednoduchý nástroj pro Mathematiku. Řešení je správně, pokud na konci vyjde nulový vektor, jako vzor je tam jedno z řešení příkladu 5. Ověřovací podmínka vypadá složitě, ale ona se jen rozhoduje, jaký je řád soustavy.
  Studenti matematické sekce MFF mají Mathematiku zadarmo, viz instrukce.
 • 4. cvičení - Obyčejné diferenciální rovnice VI - soustavy rovnic: zadání a řešení
 • 5. cvičení - Křivkový a plošný integrál I - křivkový integrál prvního druhu: zadání a řešení
 • 6. cvičení - Křivkový a plošný integrál II - křivkový integrál druhého druhu: zadání a řešení
 • 7. cvičení - Zápočtová písemka
 • 8. cvičení - Křivkový a plošný integrál III - plošný integrál prvního druhu: zadání a řešení
 • 9. cvičení - Křivkový a plošný integrál IV - plošný integrál druhého druhu: zadání a řešení
 • 10. cvičení - Křivkový a plošný integrál V - Gaussova a Greenova věta: zadání a řešení
 • 11. cvičení - Fourierovy řady I: zadání a řešení
 • 12. cvičení - Fourierovy řady II - aplikace, Parsevalova rovnost: zadání a řešení

Matematická analýza 3 (NMMA201)

ZS 2018/2019Zadání a řešení příkladů ze cvičení. Řešení je možná zbytečně upovídané, postupujte na vlastní riziko. Za upozornění na chyby/překlepy/nejasnosti budu rád.

Praktikum z programování 2 (NMIN162)

LS 2015/2016


Zadané úlohy mimo CodEx:
 • Sinusoida [17b]: Napište program, který bude dělat tohle: program
 • Banka [23b]: Navrhněte program, který na vstupu dostane sadu mincí a částku, a vypíše všechny způsoby, kterýmí jde ona částka vyplatit pomocí těch mincí.
 • Bradavické schodiště [19b]: Vycházíte nahoru po schodišti, každým krokem můžete překonat jeden nebo dva shody. Otázkou je, kolika zpúsoby se můžete dostat na n-tý schod. Komplikací je, že se jedna o Bradavické schodiště, a tedy některé schody mizí a nesmí se na ně šlápnout. Na vstupu tedy kromě čísla n bude i seznam zakázaných schodů. Například pokud by n bylo rovno 4, a zakázaný byl pouze druhý schod, pak je odpovědí 1. (Úlohu stačí řešit "hloupou" rekurzí.)
 • Ořezávání stromů [31b]: Na vstupu dostanete pointer na kořen binárního vyhledávacího stromu, a čísla a a b. Vašim úkolem je napsat funkci, která odstraní z onoho stromu čísla, která nejsou v uzavřeném intervalu [a,b]. Odevzdáváte-li tuhle úlohu jinak, než osobně, tak (třeba v komentářích) popisujte, co a proč děláte. Jinak je možné se domluvit mailem na osobním "předání".

Matematika 2 (NMMA702)

LS 2015/2016


První domácí úkol
Druhý domácí úkol
Třetí domácí úkol jsou příklady z pravého sloupce ze cvičení 12

Všechna cvičení dohromady - pdf.

Matematika 1 (NMMA701)

ZS 2015/2016

Všechna cvičení dohromady - pdf.
 • 1. cvičení - Logika: zadání a výsledky
 • 2. cvičení - Rovnice a nerovnice: zadání a výsledky
 • 3. cvičení - Důkazy, indukce, kvantifikátory (supremum): čtvrtek 22.10.2015 - zadání a výsledky, pondělí 26.10.2015 - zadání a výsledky, a čtvrtek 29.10.2015 - zadání a výsledky
 • 4. cvičení - Limity posloupností: zadání a výsledky
 • 5. cvičení - Limity posloupností: zadání a výsledky
 • 6. cvičení - Limity posloupností, dolní celá část: zadání. Výsledky (i s postupem/návodem) jsou na stránkách Miloslava Holíka (Výuka - Matematika I 14/15 - zadání/řešení 6. série)
 • 7. cvičení - Limity funkcí: zadání. Výsledky opět na stránkách Miloslava Holíka (Výuka - Matematika I 14/15 - řešení 7. série)
 • 8. cvičení - Limity funkcí: zadání.
 • 9. cvičení - Derivace, spojitost: zadání.
 • 10. cvičení - Průběh funkce: zadání.