PEYTO LAKE, ICEFIELDS PARKWAY | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 301)   Statistika pro finanční matematiky

Prednáška: Po: 14:00 - 15:30 @K2 Doc., RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Čt: 15:40 - 17:10 @K2 Doc., RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Cvičenie | Paralelka #1: Po: 15:40 - 17:10 @K4
Cvičenie | Paralelka #2: St: 12:20 - 13:50 @K4

Aktuálne

Sylabus | Priebežne aktualizovaný v priebehu semestra


Odporúčaná literatúra

Help pre štatistický software R
Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššiena tejto web stránke (a tiež na stránke predmetu v SIS).