Current Teaching (in Czech)

Zimní semestr 2022 - 2023

Kalkulus 2
Třetí část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy pro studenty oboru Finanční matematika. Věnuje se pokročilejším partiím diferenciálního počtu funkcí více proměnných, posloupnostem a řadám funkcí a základům teorie míry.
Přednáška se koná každou středu od 14:00 do 15:30 a každý pátek od 12:20 do 13:50 v posluchárně K1. Cvičení pro kruh 68 se koná každou středu od 12:20 do 13:50 v posluchárně K6 a cvičení pro kruh 69 každé úterý od 12:20 do 13:50 v posluchárně K9 (cvičící Kristýna Kuncová).
Podrobnější informace o předmětu a zkoušce lze nalézt zde.
Druhá zápočtová písemka (mocninné řady, konvergence integrálu, vícerozměrná integrace) se bude psát na cvičení 13.12., resp. 14.12. K zápočtové písemce je možné si donést ručně psaný tahák velikosti A4 (z jedné strany). Žádná další literatura ani elektronika nebude povolena.
Zadání první zápočtové písemky (středa 16.11.)
Seznam vět z přednášky
Seznam příkladů ze středečního cvičení
Zkouškové písemky doc. Cútha z roku 2020 - 2021
Stránky cvičící Kristýny Kuncové
Vznikající skripta z matematické analýzy od prof. Picka, prof. Hencla, prof. Spurného a doc. Zeleného
Sbírka úloh z teorie míry od prof. Lukeše

Past Teaching

Instructor for Derivace a integrál pro pokročilé 1 (Advanced theory of differentiation and integration 1), Winter 2021-2022, Charles University.

Instructor for Selected topics in harmonic analysis 1 (taught jointly with Georgios Dosidis), Winter 2021-2022, Charles University.

Instructor for Úvod do teorie interpolací 2 (Introduction to interpolation theory 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 2 (Mathematical Analysis 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Instructor for Proseminář z matematické analýzy (Proseminar in Mathematical Analysis), Winter 2020-2021 and Winter 2021-2022, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 1 (Mathematical Analysis 1), Winter 2020-2021, Charles University.

Instructor for MATH 2300 Calculus III, Fall 2018, University of Missouri.

Instructor for MATH 4100/7100 Differential Equations, Fall 2016, Spring 2017, Fall 2017, Spring 2018 and Spring 2019, University of Missouri.

Instructor for MATH 4500/7500 Applied Analysis, Fall 2017 and Spring 2019, University of Missouri.

I also served as a TA for undergraduate courses in Mathematical Analysis and Calculus at Charles University in Prague, Czech Republic during the years 2012 - 2016.