Current Teaching (partly in Czech)

Proseminář z Matematické analýzy
Proseminář věnovaný náročnější látce doplňující kurz Matematická analýza 1. Volitelný seminář pro studenty prvního ročníku bakalářského studia matematiky.
Seminář se koná každé úterý od 9:00 do 10:30 v posluchárně T2 (V Holešovičkách 2, Troja).
Zápočet bude udělen za dostatečnou docházku (typicky nejvýše 4 absence; případy, kdy student z vážných důvodů bude mít více absencí, budou řešeny individuálně) a aktivní účast na prosemináři (referát nebo předvedení řešení teoretického příkladu). V případě potřeby budou koncem semestru zadány dodatečné příklady, jejichž písemným vyřešením lze nahradit aktivní účast.
Seznam zadaných teoretických příkladů
Poznámky k Toeplitzově transformaci

Derivace a integrál pro pokročilé 1
Úvod do teorie Sobolevových prostorů. Povinně volitelná přednáška pro studenty navazujícího magisterského studia matematické analýzy.
Přednáška se koná každé pondělí od 10:40 do 12:10 v posluchárně K9 (Sokolovská 83, Karlín).
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky ke zkoušce budou odpovídat sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl prezentován na přednášce (bude upřesněno koncem semestru).

Selected topics in harmonic analysis 1 (taught jointly with Georgios Dosidis)
Introduction to harmonic analysis (singular integral operators, Littlewood-Paley theory, Fourier multipliers). An elective course for master and graduate students of mathematical analysis.
The course will take place on Tuesdays from 14:00 until 15:30 in the seminar room of the Department of Mathematical Analysis (K230KMA).

Past Teaching

Instructor for Úvod do teorie interpolací 2 (Introduction to interpolation theory 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 2 (Mathematical Analysis 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Instructor for Proseminář z matematické analýzy (Proseminar in Mathematical Analysis), Winter 2020-2021, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 1 (Mathematical Analysis 1), Winter 2020-2021, Charles University.

Instructor for MATH 2300 Calculus III, Fall 2018, University of Missouri.

Instructor for MATH 4100/7100 Differential Equations, Fall 2016, Spring 2017, Fall 2017, Spring 2018 and Spring 2019, University of Missouri.

Instructor for MATH 4500/7500 Applied Analysis, Fall 2017 and Spring 2019, University of Missouri.

I also served as a TA for undergraduate courses in Mathematical Analysis and Calculus at Charles University in Prague, Czech Republic during the years 2012 - 2016.