Current Teaching (partly in Czech)

Letní semestr 2021 - 2022

Kalkulus 1
Druhá část čtyřsemestrálního základního kursu matematické analýzy pro studenty oboru Finanční matematika. Věnuje se základům Taylorova polynomu, integrálního počtu, obyčejných diferenciálních rovnic a úvodu do diferenciálního počtu funkcí více proměnných.
Přednáška se koná každou středu od 9:00 do 10:30 a každý pátek od 12:20 do 14:00 v posluchárně N1.
Podrobnější informace o předmětu a zkoušce lze nalézt zde.
Seznam vět z přednášky
První zkoušková písemka (18. května 2022)
Druhá zkoušková písemka (25. května 2022)
Třetí zkoušková písemka (1. června 2022)
Čtvrtá zkoušková písemka (16. června 2022)
Zkouškové písemky doc. Cútha z roku 2019 - 2020 a jejich výsledky (upozornění: výsledky mohou obsahovat překlepy; v případě podezření na překlep kontaktujte přednášející)
Vzorové příklady ke cvičením od doc. Cútha z roku 2019 - 2020
Sbírka úloh Ilja Černý: Inteligentní kalkulus

Zimní semestr 2021 - 2022

Proseminář z Matematické analýzy
Proseminář věnovaný náročnější látce doplňující kurz Matematická analýza 1. Volitelný seminář pro studenty prvního ročníku bakalářského studia matematiky.
Seminář se koná každé úterý od 9:00 do 10:30 v posluchárně T2 (V Holešovičkách 2, Troja). Od 14.12. přechází proseminář do hybridní formy, tj. bude umožněna též online účast.
Zápočet bude udělen za dostatečnou docházku (nejvýše 4 absence za období do 7.12.) a aktivní účast na prosemináři (referát nebo předvedení řešení teoretického příkladu). Aktivní účast lze nahradit písemným vyřešením následujících příkladů nebo jednoho z teoretických příkladů 21-22.
Seznam zadaných teoretických příkladů
Poznámky k Toeplitzově transformaci

Derivace a integrál pro pokročilé 1
Úvod do teorie Sobolevových prostorů. Povinně volitelná přednáška pro studenty navazujícího magisterského studia matematické analýzy.
Přednáška se koná každé pondělí od 10:40 do 12:10 v posluchárně K9 (Sokolovská 83, Karlín).
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky ke zkoušce budou odpovídat sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl prezentován na přednášce. Podrobnější informace ke zkoušce naleznete zde. Předtermín zkoušky se uskutečnil ve středu 22.12. Pro domluvení termínu zkoušky během zkouškového období mě prosím kontaktujte individuálně.

Selected topics in harmonic analysis 1 (taught jointly with Georgios Dosidis)
Introduction to harmonic analysis (singular integral operators, Littlewood-Paley theory, Fourier multipliers). An elective course for master and graduate students of mathematical analysis.
The course will take place on Tuesdays from 14:00 until 15:30 in the seminar room of the Department of Mathematical Analysis (K230KMA).

Past Teaching

Instructor for Úvod do teorie interpolací 2 (Introduction to interpolation theory 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 2 (Mathematical Analysis 2), Summer 2020-2021, Charles University.

Instructor for Proseminář z matematické analýzy (Proseminar in Mathematical Analysis), Winter 2020-2021, Charles University.

Teaching assistant for Matematická analýza 1 (Mathematical Analysis 1), Winter 2020-2021, Charles University.

Instructor for MATH 2300 Calculus III, Fall 2018, University of Missouri.

Instructor for MATH 4100/7100 Differential Equations, Fall 2016, Spring 2017, Fall 2017, Spring 2018 and Spring 2019, University of Missouri.

Instructor for MATH 4500/7500 Applied Analysis, Fall 2017 and Spring 2019, University of Missouri.

I also served as a TA for undergraduate courses in Mathematical Analysis and Calculus at Charles University in Prague, Czech Republic during the years 2012 - 2016.