\begin{align} \end{align}

Test 1 – Výroky


1. Za výrok lze považovat větu:

 Vstaň a posaď se!

 Kolik je hodin?

 Matematika je přírodní vědou.


2. Za výrok lze považovat zápis:

 8 + 5 = 15

 \(x\) + 4 = 4

 10 + 5 = 15


3. Uvažujme výrok: „V Karlových Varech jsou lázně.“ Jeho pravdivostní ohodnocení je:

 1

 0

 Věta není výrokem.


4. Negaci výroku \(\mathbf{A}\) značíme:

 \(\mathbf{A}\)

 ¬\(\mathbf{A}\)

 v(\(\mathbf{A}\))

 Jiným způsobem.


5. Uvažujme výrok: „Dnes je středa.“ Jeho negací je:

 Není pravda, že dnes je středa.

 Dnes je čtvrtek.

 Dnes není středa.


6. Výrokem není věta:

 Zedník staví dům.

 Na cestě byly kameny.

 V obývacím pokoji visí obraz.

 Mezinárodní soustava jednotek SI popisuje 7 základních fyzikálních jednotek.


7. Negací výroku „4 + 5 = 10“ je:

 4 + 5 = 10

 ¬(4 + 5 = 10)

 4 + 5 ≠ 10

 4 + 5 = 9