Goniometrie

Doporučená literatura

[1]     Bušek, I., Boček, L., Calda, E.: Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha 1992

[2]     Calda,E., Petránek,O., Řepová,J.: Matematika pro SOŠ a SOU. SPN, Praha 1984

[3]     Kuřina, F., Hávová, J.: Matematika pro 9.ročník ZŠ. Fortuna, Praha 1991

[4]     Müllerová, J.: Matematika 7. SPN, Praha 1982

[5]     Odvárko,O.: Goniometrie pro gymnázia. Prometheus, Praha 1994

[6]     Odvárko, O.: Goniometrie - Sbírka úloh pro gymnázia. Prometheus, Praha 1997

[7]     Odvárko, O., Řepová, J.: Matematika pro SOŠ a SOU. SPN, Praha 1986

[8]     Odvárko, O., Božek, M., Ryšánková, M., Smida, J.: Matematika pro II. ročník gymnázií. SPN, Praha 1985

[9]     Odvárko, O., Kadleček, J.: Matematika pro 8. ročník ZŠ. Prometheus, Praha 1999

[10]     Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, Praha 1991

©Marie Motyčková, 2006