Goniometrie a trigonometrie

Úvod

Goniometrie je odvětví matematiky, které se zabývá goniometrickými funkcemi, její součástí je také trigonometrie. (V angličtině je obojí látka shrnuta do pojmu "trigonometry".)

Zkoumáme-li původ těchto slov, zjistíme, že pocházejí z řečtiny. "Goniometrie" znamená měření úhlů a "trigon" znamená trojúhelník. Goniometrie má své kořeny již ve starém Řecku. Tomu, kdo se zajímá o historii matematiky, můžeme doporučit stránku historie trigonometrie.

Nyní stručně popíšeme tyto stránky. V nich se zabýváme goniometrickými funkcemi, jejich odvozením, znázorněním jejich grafů a použitím k řešení úloh. V části nazvané "trigonometrie" je podrobně vysvětlena látka týkající se trigonometrických vět, jejich důkazů a také jejich využití v úlohách. Na konci jsou uvedeny odkazy na kvalitní stránky věnující se této problematice a seznam doporučené literatury.

>>nahoru<<

Používání appletů

K používání a prohlížení appletů na těchto stránkách, musíte mít na počítači nainstalovaný programovací jazyk Java nebo prostředí Java Runtime Enviroment (JRE). Obojí je zdarma ke stažení na adrese http://java.com.

Applety jsou dvojího druhu. První druh souvisí s goniometrickými funkcemi. Všechny obrázky a applety, týkající se grafů těchto funkcí, mají, pro větší přehlednost, různé jednotky na osách. U appletů, ve kterých se objevuje číselný výsledek (např. výpočet funkčních hodnot), je tento výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa. U výpočtu funkčních hodnot se může stát, že zadáte hodnotu, která není z definičního oboru funkce. V takovém případě se předchozí výsledek nezmění a v některých prohlížečích se na liště stránky vlevo dole objeví upozornění "Chybně zadaná hodnota nebo úhel! ". Po zadání zvolené hodnoty do textového políčka se výpočet provede stisknutím klávesy "ENTER" nebo tlačítka "OK".

V dalším typu appletů najdete jeden nebo více oranžových bodů. Tyto body lze uchopit myší a uživatel s nimi může hýbat. Je možno je posouvat i za hranice appletu, avšak bod se po puštění myši stane nepřístupným a applet ztrácí na přehlednosti. Jestliže tedy posunete bodem tak, že už ho nelze najít, obnovte stránku a applet se objeví v původní velikosti. Podle názvu appletu, který je pod ním uveden, poznáte, k čemu je applet určen.

>>nahoru<<

Používání smajlíků

Smajlíci, kteří se objevují na stránkách, jsou různých druhů a mají různé funkce.
"Zoufalý smajlík" najdeme za větou nebo za uvedenou vlastností. Jestliže na něj klikneme, objeví se nám požadovaný důkaz nebo jiné vyvětlení určité vlastnosti.

"Smutný smajlík" se vyskytuje u úloh. Tito smajlíci mají dvě funkce. Jedná se jednak o smajlíky s nápovědou. Jestliže se na takového nastavíme myší, objeví se nám nápověda a ve stejném okamžiku se smajlík změní na "smajlíka veselého" . Druhou funkci "smutného smajlíka" zjistíme po kliknutí. Objeví se další část řešení daného příkladu.

Posledním typem smajlíka je "smajlík mrkací" . Toho nalezneme na konci každého důkazu a dopočítaného příkladu.

>>nahoru<<

Poznámka

Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Mozilla Firefox, verzi 5.1.0.2.
Tento prohlížeč si můžete zdarma stáhnout na adrese http://www.mozilla.com/firefox/.

>>nahoru<<
©Marie Motyčková, 2006