Goniometrie a trigonometrie

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Marie Motyčková

Využití internetu ve výuce goniometrie na střední škole

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-Dg