David Stanovský    //   

VÝUKA

AKTUÁLNÍ:

Algebraické křivky (2020/21)
Algebraické invarianty v teorii uzlů (2020/21)
Proseminář z algebry (2020/21)
Teorie čísel (2020/21)

Algebra 1 pro informatiky (2020/21)
Komutativní okruhy (2020/21)

ARCHIV:

Lineární algebra 1 (2019/20)
Lineární algebra 2 (2019/20)
Algebraické křivky (2019/20)
Proseminář z algebry (2019/20)
Algebra I,II (2018/19)
Binární systémy (2018/19)
Matematická logika (2018/19)
Univerzální algebra I (2018/19)
Algebra I,II (2017/18)
Úvod do teorie grup (2017/18)
Matematický software (2017/18)
Algebraické křivky (2017/18)
Algebraické křivky (2016/17)
Univerzální algebra I (2016/17)
Matematická logika (2016/17)
Algorithms & Data Structures at Kazakh-British Technical University (2015/16)
Algebra pro obecnou matematiku (2013/14)
Komutativní okruhy (2013/14)
Binární systémy (2013/14)
Algebra pro obecnou matematiku (2012/13)
Počítačová algebra I, II (2010/11)
Algebra pro informatiku (2010/11)
Algebra pro učitelství (2010/11)
Automatické dokazování vět (2010/11)
Úvod do teorie grup (2010/11)
Konečná tělesa (2009/10)
Proseminář z teorie čísel (2008/09)

Doporučené čtení:

Pár zábavných odkazů: