Výuka v akademickém roce 2018/2019


Letní semestr
Samoopravné kódy (NMMB304)
pondělí 9:00 K7, středa 12:20 K9

Dění na přednášce a cvičení,
Zkouškové otázky

Úlohy řešené na cvičení
Domácí úkoly, body za ně najdete v SIS

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám osm domácích úkolů, za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
Algebra 2 (matematici, NMAG202)
pondělí 12:20 K11, a 13:10 K2

Dění na přednášce a domácí úkoly.

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   videozáznam přednášek
   skripta J. Trlifaje (pdf),
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
Referativní seminář k bakalářské práci (NMAT362)
čtvrtek 17:20 K1

První týdny semináře se studenti seznámí se základy LaTeXu a psaní matematického textu v posluchárně K1.


Odkazy:
   informace o předmětu,


Zimní semestr
Algebra I (informatici, NMAI062)
úterý 15:40, S5

   Skripta (pdf) (verze z 19.3.2020)
Zkoušet se bude vše, kromě závěrečného důkazu Věty 11.10.

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je aktualizovaný seznam, z nějž budou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být drobně opravován a doplňován) a zde ukázková písemka. Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Alespoň dva termíny zkoušky vypíšu v letním zkouškovém období.


Odkazy:
   Zdroják skript (tex) (verze z 30.11.2018)
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   přednáška D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
středa 14:00 M6

Dění na přednášce, příklady na cvičení a domácí úkoly.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Opakování až po Lineární zobrazení II bude možné dostat 10 bodů k zápočtu: 2 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat 60% bodů.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají. První kvíz je testovací a 2 body za něj budou uděleny automaticky, bez ohledu na výsledek.
-   Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín na začátku zkouškového období. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sylabus a literatura.
   skripta L.Barta a J.Tůmy,
   loňský kurz
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra 1 (matematici, NMAG201)
čtvrtek 14:00 a 14:50 K9

Dění na přednášce a domácí úkoly.
Všechna cvičení v jednom souboru.

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   videozáznam přednášek
   loňský kurz
   skripta J. Trlifaje (pdf),
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),