Výuka v akademickém roce 2020/2021


Letní semestr
Křivky a funkční tělesa (NMAG436)
úterý 14:00, čtvrtek 15:40, ZOOM

Přednáška je distanční, prezentovaná prostřednictvím aplikace Zoom, na přednášku i cvičení se prosím z bezpečnostních důvodů přihlašujte svým celým jménem, nikoli přezdívkou. Souřadnice konání posílám zapsaným studentům mailem prostřednictvím SIS. Pokud jste informaci neobdrželi, ozvěte se mi prosím na můj mail.

Přednáška
Průběh přednášky nahrávám a ukládám na Studentské úložiště, tamtéž je k nalezení prezentace a uložené tabule s ručně psanými důkazy a poznámkami, které prezentaci doprovázejí. Stejný obsah jako prezentace (jen v úspornějším formátu) mají příslušné sekce seznamu pojmů a tvrzení.

Dění na přednášce.
Seznam pojmů, tvrzení a příkladů (3.6.).


Průběh zkoušky: Prezenční zkouška je písemná doprovázená ústní vysvětlením a doplněním písemné části. Zkoušková písemka sestává z tří částí: krátký souhrnný test (10 stručných otázek na základní terminologii, vlastnosti pojmů a příklady, ) dvě otázky na důležité výsledky a jejich důkazy a tři aplikační otázky. Během semestru byly zadány 4 domácí úkoly, jejichž výsledek může být započítán do zkoušky. Výsledná známka bude stanovena buď na základě testu (70%) a domácích úkolů (30%) nebo jen testu, podle toho, co bude pro studenta výhodnější. Otázky testu, typové přočetní příklady a teoretické úlohy budou vybírány ze seznamu (může být průběžně drobně upravován a opravován), ukázková kompletní písemka je zde.
Jsou vypsány dva červencové termíny a určitě vypíšu termín v září. V případě zájmu mohu přidat další nebo se domluvit na individuálním termínu (v září mohu téměř kdykoli, v červenci a srpnu jistě najdeme nějaký časový průnik). Zájemce o on-line zkoušku prosím, aby se mi kvůli domluvě termínu ozvali na můj mail. Na prezenční zkoušku se prosím přhlašte v SIS.

Odkazy:
   W. Fulton, Algebraic Curves (pdf),
   K.G. Ramanathan, Lectures on the Algebraic Theory of Fields (pdf),
   Peter Roquette, Class Field Theory in Characteristic p, its Origin and Development,
   Carmen Rovi, Algebraic Curves over Finite Fields (Master’s Thesis),
   Sage Reference Manual: Algebraic Function Fields,
   sylabus a literatura.
Samoopravné kódy (NMMB304)
středa 14:00, čtvrtek 12:20 (liché týdny semestru), ZOOM

Přednáška je distanční, prezentovaná prostřednictvím aplikace Zoom, na přednášku i cvičení se prosím z bezpečnostních důvodů přihlašujte svým celým jménem, nikoli přezdívkou. Souřadnice konání posílám zapsaným studentům mailem prostřednictvím SIS. Pokud jste informaci neobdrželi, ozvěte se mi prosím na můj mail.

Přednáška
Průběh přednášky nahrávám a ukládám na Studentské úložiště, tamtéž je k nalezení prezentace. Stejný obsah jako prezentace (jen v úspornějším formátu) mají příslušné sekce Obsahu přednášky (terminologie, tvrzení, osnovy důkazů, příklady).

Dění na přednášce.
Obsah přednášky (30.5.).

Zadání domácích úkolů na cvičení

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá, setsávající ze dvou samostatných početních úloh, se bude orientovat na použití teorie. Formulace teoretických otázek a typy početních úloh jsem zvěřejnil v seznamu, který budu upravovat už jen kosmeticky.
Vypsal jsem zatím 4 standardní termíny prezenční zkoušky a dva termíny v přírodě. V případě zájmu mohu přidat další nebo se domluvit na individuálním termínu, termíny vypíšu rovněž v září. Zájemce o on-line zkoušku prosím, aby se mi kvůli domluvě termínu ozvali na můj mail. Na prezenční zkoušku se prosím přhlašte v SIS.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Text o Shannonově teorii Andrew Kozlíka.
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
   Cvičení 2018/19.

Zimní semestr
Úvod do teorie grup (NMAG337)
úterý 14:00 - 17:10, ZOOM

Přednáška a cvičení jsou distanční, prezentovaná prostřednictvím aplikace Zoom, na přednášku i cvičení se prosím z bezpečnostních důvodů přihlašujte svým celým jménem, nikoli přezdívkou. Souřadnice konání posílám zapsaným studentům mailem prostřednictvím SIS. Pokud jste informaci neobdrželi, ozvěte se mi prosím na můj mail.

Přednáška
Průběh přednášky nahrávám a ukládám na Studentské úložiště, tamtéž je k nalezení prezentace a uložené tabule s ručně psanými důkazy a poznámkami, které prezentaci doprovázejí. Stejný obsah jako prezentace (jen v úspornějším formátu) mají příslušné sekce seznam pojmů a tvrzení.

Dění na přednášce.
Seznam pojmů, tvrzení a příkladů (5.1.).

Průběh zkoušky: Prezenční zkouška je písemná. Zkoušková písemka bude obsahovat šest otázek, z nichž 3 jsou čistě teoretické a zbylé jsou zaměřeny na uplatnění teorie na příkladech. Řešení budu se zkoušeným diskutovat a mohu požádat o jeho doplnění. Při zkoušce on-line student nejprve spočítá 3 aplikační příklady a poté mu zadám 3 teoretické úlohy, na než si (postupně) připraví stručnou osnovu odpovědí, které nasdílí a následně ústně vysvětlí.

Typy úlohy budou vybírány ze seznamu (může být průběžně opravován a drobně upravován), ukázková písemka je zde.

Cvičení
Na cvičení počítáme příklady z předem zveřejněné sady. Na studentském úložišti jsou k uloženy tabule s poznámkami, (nejen) pro ty, kdo se cvičení nemohou zúčastnit jsou pravidelně zveřejňovány řešené příklady kompletně pokrývající všechna témata probíraná na cvičení.
Řešené příklady z cvičení.
Komentáře k řešením na SU (přístup prostřednictvím CAS)

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám čtyři domácí úkoly. Body za domácí úkoly najdete v SIS. Za každý domácí úkol bude možné získat 25 bodů. Na získání zápočtu bude třeba získat 50 bodů ze 100 možných.


Máte-li ještě zájem o zkoušku, ozvěte se prosím mailem.


Odkazy:
   J.S. Milne: Group Theory (pdf),
   loňský kurz,
   kurz Davida Stanovského,
   sylabus a literatura,
Lineární algebra 1 (NMAG111)
středa 9:00, ZOOM

Cvičení je distanční, probíhají prostřednictvím aplikace Zoom, na cvičení se prosím přihlašujte svým celým jménem, nikoli přezdívkou. Souřadnice konání posílám zapsaným studentům mailem prostřednictvím SIS. Pokud jste informaci neobdrželi, ozvěte se mi prosím na můj mail.

Dění na přednášce.

Nahrávku přednášek stejně jako výkladové části mého cvičení najdete na Studentském úložišti (přístup prostřednictvím CAS)

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
- Aktivní účast alespoň na 9 cvičeních: tj. buď komunikací potvrzená účast na streamovaném cvičení nebo zaslání skenu vlastnoručního výpočtu aktuálního cvičení (zaslaný do středeční půlnoci), údaje o aktivní účasti najdete v docházce Moodle, v případě nesrovnalostí ve výkazu se prosím ozvěte.
- Za každé z 12 témat od Opakování až po Permutace a motivace k determinantům je možné dostat 10 bodů k zápočtu: 2 za kvíz a 8 za domácí úkol. Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat v součtu 60 bodů. Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
- Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín na začátku zkouškového období. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sylabus a literatura,
   sbírka řešených příkladů.