Lineární algebra II (NMTM104, LS, 2/2, Z+Zk)

Doplňkové konzultace k Lineární algebře II: probíhají distančně online přes ZOOM každou středu 11:30 až 13:00

Determinanty:
3. 3. 2021: pdf zde determinanty: motivace, definice, Sarrusovo pravidlo, Gaussova eliminace pro determinanty
10. 3. 2021: pdf zde determinanty: pravidla pro výpočet, rozvoj determinantu
17. 3. 2021: pdf zde determinanty: věta o determinantu součinu matic, inverzní matice
24. 3. 2021: pdf zde reciproká matice, Cramerovo pravidlo, úvod k vlastním číslům

Podobnost matic, Jordanův kanonický tvar:
31. 3. 2021: pdf zde charakteristický polynom, úvod k Jordanovu kanonickému tvaru
7. 4. 2021: pdf zde Jordanův kanonický tvar, případ jednoduchých vlastních čísel, pozorování k násobným vlastním číslům
14. 4. 2021: pdf zde Jordanův kanonický tvar, případ násobných vlastních čísel, příklady
21. 4. 2021: pdf zde Jordanův kanonický tvar: příklad (dopočítáno), důkaz (vl. čísla sym. matice)
21. 4. 2021: pdf zde Jordanův kanonický tvar: přehled

Formy:
21. 4. 2021: pdf zde Lineární formy: úvod
28. 4. 2021: pdf zde Lineární formy: shrnutí na jeden list papíru
28. 4. 2021: pdf zde Lineární formy: celá teorie se všemi výpočty

5. 5. 2021: pdf zde Bilineární formy: maticová reprezentace, změna báze
12. 5. 2021: pdf zde Bilineární formy: symetrické a antisymetrické; symetrické BLF: polární tvar a polární báze, symetrické úpravy, Sylvestrův zákon o setrvačnosti
19. 5. 2021: pdf zde Bilineární formy symetrické: normální tvar a jeho aplikace

Skalární součin:
26. 5. 2021: pdf zde Skalární součin: zavedení, ortogonální doplněk, Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces, ortogonální maticeK orientaci ke zkoušce: pdf zde