\begin{align} \end{align}

Test

Pokyny k testu

Vyzkoušejte si test z finanční matematiky. Test obsahuje vždy 10 náhodně vybraných úloh. Až budete chtít celý test opravit, stiskněte tlačítko Vyhodnotit test. U každé otázky je vždy jedna správná odpověď.

Úlohy

Otázka

Banka nám poskytne úvěr ve výši 1 000 000 Kč na 5 let. Požaduje po nás, abychom úvěr splatili
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 20 000 Kč.

Kolik korun zaplatíme navíc nad výši úvěru, tj. kolik korun celkem zaplatíme bance na úrocích?

Možnosti

Otázka

Doplňte správně následující tvrzení.
Jednoduché úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období ...

Možnosti

Otázka

Doplňte následující větu tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.
Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období ...

Možnosti

Otázka

Máme k dispozici 100 000 Kč a chceme všechny peníze investovat. Určete, která z následujících investic nám přinese největší zisk.

1. INVESTICE (akcie): Na začátku roku nakoupíme akcie společnosti A za 1 000 Kč za jednu akcii. Každý rok cena akcie vzroste o 20 Kč, každý rok je vyplácena dividenda ve výši 20 Kč. Na konci třetího roku akcie společnosti A prodáme. Poplatky za nákup a prodej neuvažujte, neboť akcie prodáme po třech letech, zisk se nedaní.

2. INVESTICE (dluhopis): Nakoupíme čtyřleté dluhopisy společnosti B s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 1 000 Kč. Roční kupónová sazba dluhopisu je 2 %. Kupónové platby se vždy vyplácejí na konci roku a podléhají dani 15%, tj. daň z úroku.

3. INVESTICE (termínovaný vklad): Uložíme kapitál na 4 roky na termínovaný vklad. Roční úroková sazba je 3 %, daň z úroků je 15 %. Banka vklad úročí vždy na konci roku.

Možnosti

Otázka

Pan A si na začátku roku vloží na bankovní účet 120 000 Kč. Roční úroková sazba je 2 %, úrokovací období je rok. Daň z úroků je 15 %.

Jakou částku zaokrouhlenou na koruny bude mít pan A po pěti letech, jestliže banka používá složené úročení?

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi na konci roku 2018 úvěr na 5 let ve výši 100 000 Kč. Úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit v pěti stejných splátkách po 22 464 Kč, a to vždy na konci roku.
Kolik korun zaplatil klient na úrocích?

Možnosti

Otázka

Doplňte správně následující tvrzení.
Úroková doba ...

Možnosti

Otázka

Klient banky si vloží na termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou 1 % částku 10 000 Kč, úrokovací období je rok. Banka používá složené úročení. Daň z úroku neuvažujte.
Kolik let nejméně bude trvat, než na účtě bude 12 000 Kč?

Možnosti

Otázka

Klient banky si na začátku roku do banky uloží 10 000 Kč. Roční úroková sazba je 2 %, úrokovací období je rok. Daň z úroků neuvažujte. Vklad se úročí složeným úročením.
Jakou částku bude mít klient po dvou letech?

Možnosti

Otázka

Na začátku roku 2018 jsme koupili 100 000 kusů podílových listů. Jejich kurz byl 1,253. Vstupní poplatek činil 2 % z investované částky, správcovský poplatek činil 2 % z částky, kterou jsme měli na konci roku. Poplatky se zaokrouhlují na haléře. Na konci roku 2018 jsme prodali všechny podílové listy, kurz byl 1,752.

Jaký zisk jsme získali touto investicí?

Možnosti