\begin{align} \end{align}

Test

Pokyny k testu

Vyzkoušejte si test z finanční matematiky. Test obsahuje vždy 10 náhodně vybraných úloh. Až budete chtít celý test opravit, stiskněte tlačítko Vyhodnotit test. U každé otázky je vždy jedna správná odpověď.

Úlohy

Otázka

Kdo určuje výši daně z úroku pro termínované vklady?

Možnosti

Otázka

Nakoupíme na burze 1 000 kusů akcií společnosti A. Cena jedné akcie je 542 Kč. Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu. Poplatek obchodníka je 0,25 % z objemu obchodu, poplatek trhu je 0,1 % z objemu obchodu.

Jaký zisk realizujeme prodejem všech svých akcií společnosti A, pokud cena jedné akcie bude 550 Kč? Daň z příjmů neuvažujte.

Možnosti

Otázka

Banka nám poskytne úvěr ve výši 1 000 000 Kč na 5 let. Požaduje po nás, abychom úvěr splatili
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 20 000 Kč.

Kolik korun zaplatíme navíc nad výši úvěru, tj. kolik korun celkem zaplatíme bance na úrocích?

Možnosti

Otázka

Klient banky si na termínovaný vklad vložil částku a za čtyři roky se mu zvýšila o 10 %. Úrokovací období je rok. Banka používá složené úročení. Daň z úroku neuvažujte.
Jaká je roční úroková sazba tohoto termínovaného vkladu?
Výsledek zaokrouhlete na desetiny procenta.

Možnosti

Otázka

Banka poskytla klientovi na konci roku 2018 úvěr na 5 let ve výši 100 000 Kč. Úrokovací období je jeden rok a klient má úvěr splatit v pěti stejných splátkách po 22 463 Kč, a to vždy na konci roku.
Kolik korun zaplatil klient na úrocích?

Možnosti

Otázka

Co je inflace?

Možnosti

Otázka

Původní cena akcie společnosti B se nejdříve snížila o 20 %. Nová cena akcie vznikla 25% zvýšením snížené ceny.

O kolik procent se změnila původní cena této akcie oproti nové ceně?

Možnosti

Otázka

Mezi cenné papíry nepatří ...

Možnosti

Otázka

Pan A chce pravidelně spořit. Rozhodl se na konci každého měsíce ukládat na spořicí účet 5 000 Kč po dobu pěti let. Banka uvádí roční úrokovou sazbu a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daň z úroku je 15 %.

Jakou částku si tímto způsobem pan A naspoří?

Možnosti

Otázka

Uložíme na bankovní účet 500 000 Kč na jeden rok. Banka používá roční úrokovací období, roční úroková sazba činí 5 % a daň z úroku je 15 %.
Kolik korun je úrok po zdanění?

Možnosti