\begin{align} \end{align}

Test

Pokyny k testu

Vyzkoušejte si test z finanční matematiky. Test obsahuje vždy 10 náhodně vybraných úloh. Až budete chtít celý test opravit, stiskněte tlačítko Vyhodnotit test. U každé otázky je vždy jedna správná odpověď.

Úlohy

Otázka

Následující obrázek ukazuje poměr úroku a jistiny.
Na základě toho obrázku vypočítejte, jaká je úroková sazba.
Úmor test

Možnosti

Otázka

Doplňte správně následující tvrzení.
Jednoduché úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období ...

Možnosti

Otázka

Vložíme do banky vklad K. Banka uvádí roční úrokovou sazbu 3 % a používá způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého měsíce počítá vždy z počátečního kapitálu K.
Kolik měsíců musíme mít peníze na účtě, abychom našetřili částku K13?
Daň z úroků neuvažujte.

Možnosti

Otázka

Pan A si na začátku roku vloží na bankovní účet 120 000 Kč. Roční úroková sazba účtu je 2 %, úrokovací období je měsíc. Daň z úroků je 15 %.

Jakou částku zaokrouhlenou na koruny bude mít pan A po pěti letech, jestliže banka používá složené úročení?

Možnosti

Otázka

Klient banky si na začátku každého roku ukládá na spořicí účet částku 10 000 Kč. Banka uvádí roční úrokovou sazbu 2,4 % a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daně z úroků neuvažujte.
Jakou částku bude mít klient po dvou letech? Výsledek zaokrouhlete na koruny.

Možnosti

Otázka

Doplňte správně následující tvrzení.
Úroková doba ...

Možnosti

Otázka

Původní cena akcie společnosti B se nejdříve snížila o 20 %. Nová cena akcie vznikla 25% zvýšením snížené ceny.

O kolik procent se změnila původní cena této akcie oproti nové ceně?

Možnosti

Otázka

Na začátku roku 2018 jsme koupili 100 000 kusů podílových listů. Jejich kurz byl 1,253. Vstupní poplatek činil 2 % z investované částky, správcovský poplatek činil 2 % z částky, kterou jsme měli na konci roku. Poplatky se zaokrouhlují na haléře. Na konci roku 2018 jsme prodali všechny podílové listy, kurz byl 1,752.

Jaký zisk jsme získali touto investicí?

Možnosti

Otázka

Banka poskytla panu A na konci roku 2018 úvěr ve výši 1 000 000 Kč. Úvěr je sjednán na 10 let
s roční úrokovou sazbou 6 % a měsíčním úrokovacím obdobím. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami, první po měsíci od jeho poskytnutí, poslední po uplynutí 10 let.

Jaká je výše jedné splátky zaokrouhlená na koruny?

Možnosti

Otázka

Které z následujících tvrzení není pravdivé?

Možnosti