Výuka v LS 2022-2023

Geometrie pro počítačovou grafiku

Středa, 9:00-10:30, učebna S4. Zadání témat prográmků ke zkoušce je zde, postupně doplňovaný seznam definic a vět s důkazy je zde.

Informace k instalaci programu MATEMATICA naleznete zde.

Odkaz na průběh přednášky v době karantény: zde. Je v ní zařazena i řada videí z přednášek. Nejedná se ale o aktuální materiály k tomuto roku, něco nyní může být jinak!

Témata přednášek:

Výuka v ZS 2022-2023

Geometrie 1 (NMAG211)

 • Přednáška i cvičení budou probíhat v časech a učebnách podle rozvrhu.
 • Veškeré materiály naleznete na této stránce.
 • Na zápočet vyžadujeme řádné odevzdání všech 5 domácích úkolů, které budou postupně zadány.
 • Finální seznam definic a vět s důkazy a se specifikací, které položky se budou zkoušet zde.
 • Vzorová písemná zkouška včetně bodových hranic je zde.
 • Zadání příkladů na cvičení: cv1, cv2, cv3, cv4, cv5, cv6, cv7, cv8, cv9, cv10, cv11
 • Výsledky příkladů na cvičení: vys1, vys2, vys3, vys4, vys5, vys6, vys7, vys8, vys9, vys10, vys11
 • Odkaz na průběh přednášky v době karantény: zde. Je v ní zařazena i řada videí z přednášek. Nejedná se ale o aktuální materiály k tomuto roku, lecos nyní může být jinak!
 • Jednotlivé přednášky
  • 1. přednáška, 4.10., Uvedení do předmětu, shodnosti v rovině a prostoru, zápisky z přednášky zde
  • 2. přednáška, 11.10., kvaterniony a rotace v prostoru, parametrizace křivek, zápisky z přednášky zde, doplňková prezentace o kvaternionech zde
  • 3. přednáška, 18.10., rovinné křivky, zápisky z přednášky zde
  • 4. přednáška, 25.10., dokončení rovinných křivek, doplnění důkazů o shodnostech, zápisky z přednášky zde
  • 5. přednáška, 1.11., prostorové křivky, zápisky z přednášky zde
  • 6. přednáška, 8.11., křivkový integrál, zápisky z přednášky zde
  • 7. přednáška, 15.11., afinní prostor, zápisky z přednášky zde
  • 8. přednáška, 22.11., afinní podprostor, afinní zobrazení, zápisky z přednášky zde
  • 9. přednáška, 29.11., Menelaova věta, úvod do projektivní geometrie, zápisky z přednášky zde
  • 10. přednáška, 6.12., Pappova věta, vnoření afinního prostoru do projektivního, zápisky z přednášky zde
  • 11. přednáška, 13.12., afinní a eukleidovské pojmy pro kvadriky, zápisky z přednášky zde
  • 12. přednáška, 20.12. afinní a projektivní zobrazení a pojmy zde
  • 13. přednáška je pokryta dvěma videi: důkazy několika vět z první kapitoly o shodnostech naleznete zde , video o isoperimetrické nerovnosti naleznete zde (číslování vět je oproti letošnímu seznamu posunuté)
  • 3.ledna 2023 vám v čase vyuky budu k dispozici ke konzultaci k celé letošní přednášce a cvičením

Geometrické modelování (NPGR021 nebo NMMB434)

 • Přednáška i cvičení budou probíhat v časech a učebnách podle rozvrhu.
 • Předmět je věnován matematické teorii nezbytné k popisu a práci s geometrickými objekty v nejrůznějších aplikacích. Výuka bude probíhat formou přednášek a navazujících problémů.
 • Při řešení problémů budeme kromě vlastních hlav a psacích potřeb využívat i počítačové programy, zejména program MATHEMATICA. Ten je v K11 k dispozici a navíc licenci pro studenty MFF je možno zdarma získat zde.
 • Zkouška bude probíhat písemně a ústně. Seznam definic a vět s důkazy a informací o zkoušce je zde: zde.
 • Zadání domácích ukolů je zde: DU1, DU2, DU3
 • Odkaz na průběh přednášky v době karantény: zde. Je v ní zařazena i řada videí z přednášek. Nejedná se ale o aktuální materiály k tomuto roku, lecos nyní může být jinak!
 • Studijní literatura:
  • Pěkné anglické materiály web
  • J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design ,A K Peters, 1993.
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002.
  • I. Linkeová: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
  • I. Linkeová: NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.
  • D. Velichová: Geometrické modelovanie, Bratislava, 2005.
 • Jednotlivé přednášky a cvičení: