Bakalářské, diplomové a disertační práce:

Mým hlavním oborem zájmu je matematická analýza. Zajímají mě hlavně problémy, které vykazují velkou symetrii. K jejich řešení používám rád různé algebraické metody, zejména teorii reprezentací Lieových grup a algeber. Hledám inspiraci i ve fyzice. Podrobnosti o vypsaných pracích najdete v SISu. Další témata jsou možná po vzájemné domluvě.NMAG443 Riemannovy plochy

Materiály k předmětu:

 1. týden: zápisky
 2. týden: zápisky
 3. týden: zápisky
 4. týden: zápisky
 5. týden: zápisky
 6. týden: zápisky
 7. týden: zápisky
 8. týden: zápisky
 9. týden: zápisky
 10. týden: zápisky
 11. týden: zápisky
 12. týden: zápisky
 13. týden: zápisky

Materiály dostupné online:

C. Teleman: Riemann surfacesNMAG461 Hyperkomplexní analýzaStarší výuka