Konzultace: kdykoli po vzájemné domluvě

V SISu najdete další informace k předmětům, které přednáším, nabídku bakalářských a diplomových prací, termíny zkoušek apod.


NMAG335 Úvod do analýzy na varietách

Domácí úlohy (Bíma *, Klepáč *, Petr **, Skopalová *, Žárský *)

Materiály:
L. Krump, V. Souček, J. A. Těšínský: Matematická analýza na varietách


NMMA301 Úvod do komplexní analýzy

Požadavky na zkoušku. Vzorová písemka.

Materiály dostupné online:
J. Veselý: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, 2000.
R. B. Ash and W. P. Novinger: Complex Variables (in English).


NMAG461 Hyperkomplexní analýza


NMMA408 Komplexní analýza 2


NMAF051 Matematická analýza I (ZS 2017/18)


Průběh zkoušek.

Vzorová písemka:
Početní část, teoretická část.

Opravné zápočtové písemky.


Materiály dostupné online:

R. Černý, M. Pokorný: Matematická analýza pro fyziky I (skripta, předběžná verze)

Příklady (M. Pokorný): Sada 1, Sada 2, Sada 3, Sada 4, Sada 5, Sada 6, Sada 7, Sada 8, Sada 9, Sada 10, Sada 11, Sada 12, Sada 13, Sada 14.

Příklady + řešení (někdy v němčině) (J. Vybíral): Ex1 + Sol1, Ex2 + Sol2, Ex3 + Sol3, Ex4 + Sol4, Ex5 + Sol5, Ex6 + Sol6, Ex7 + Sol7, Ex8 + Sol8, Ex9 + Sol9.


Cvičení (Lávička, středa od 14 hod v T8):


NMMA338 Komplexní analýza 1

Termíny zkoušek (LS 2016/17): 25.5., 1.6., 22.6. a 27.6. (má pracovna, od 10 hod)


NMAG334 Úvod do teorie Lieových grup

Materiály dostupné online:
L. Krump, V. Souček, J. Těšínský: Matematická analýza na varietách
V. Souček: Representace Lieových grup a algeber
P. Somberg: Příklady k Lieovým grupám
J. Slovák: Representace Lieových algeber a Lieových grup


Teorie míry a integrálu (ZS 2015/16, cvičení)

Zápočtové testy: 1. test v týdnu 23.11.-27.11., 2. test v týdnu 4.1.-8.1.

Materiály dostupné online:
J. Lukeš: Příklady z MA I - Příklady k teorii Lebesgueova integrálu.
Konvergence integrálů (str. 50-68),
záměna integrálu a limity nebo sumy (str. 70-97),
integrály závislé na parametru (str. 143-146, 165-199),
vícerozměrné integrály a míra množin (str. 104-143, 147-162).


Riemann surfaces

Sources available online:
S. K. Donaldson: Riemann surfaces, lecture notes
N. Hitchin: Riemann surfaces, lecture notes
C. Teleman: Riemann surfaces, lecture notes