MFF UK

Texty k přednáškám z Úvodu do funkcionální analýzy

Zimní semestr 2015/2016


Úvod k Úvodu do funkcionální analýzy


Apendix - stručné připomenutí některých potřebných partií
A1. Množiny první a druhé kategorie, Baireova věta
A2. Něco málo z teorie míry
A3. Částečně uspořádané množiny a Zornovo lemma
I. Banachovy a Hilbertovy prostory
I.1 Základní značení, pojmy a příklady
         Důkaz Příkladu 6(2)
I.2 Spojitá lineární zobrazení
I.3 Prostory se skalárním součinem
         Důkaz závěrečné poznámky
I.4 Řady v normovaných lineárních prostorech
         Součet bezpodmínečně konvergentní řady nezávisí na přerovnání
         Důkaz Tvrzení 27
         Důkaz Tvrzení 29(a)
I.5 Struktura Hilbertových prostorů
I.6 Prostory konečné a nekonečné dimenze
         Důkaz Tvrzení 46
I.7 Reálné a komplexní normované lineární prostory
         Důkaz netriviální implikace Tvrzení 48
         Komplexifikace vektorového prostoru
         Důkaz Tvrzení 50(a-d)
         Příklad k Tvrzení 50(e)

Příklady pro porozumění látce

II. Spojité lineární funkcionály a dualita
II.1 Rozšiřování lineárních funkcionálů
II.2 Podprostory a kvocienty
         Důkaz Věty 14
         Separabilní Banachův prostor je kvocientem l1
II.3 Vnoření do druhého duálu a reflexivita
         Důkaz Věty 17
II.4 Reprezentace duálů klasických prostorů
         Důkaz Věty 21 a Důsledku 22
         Důkaz Věty 23
         Důkaz Lemmatu 26
         Důkaz Věty 25
         Důkaz Věty 27

Příklady pro porozumění látce

III. Omezené lineární operátory
III.1 Důsledky Baireovy věty
         Důležitost předpokladů ve větě o otevřeném zobrazení
III.2 Projekce a topologické doplňky
III.3 Duální a adjungované operátory
         Dodatky k Větě III.19
         Důkaz Věty III.21
         Důkaz poznámek za Větou III.21
III.4 Kompaktní operátory
III.5 Spektrum omezeného lineárního operátoru
         Důkaz Věty III.27
III.6 Spektrální teorie kompaktních operátorů
         Důkaz druhé Fredholmovy věty
         Důkaz třetí Fredholmovy věty

Příklady pro porozumění látce

IV. Teorie distribucí a Fourierova transformace
IV.1 Prostor testovacích funkcí a slabé derivace
         Důkaz Lemmatu IV.6
         Důkaz Tvrzení IV.7
         Důkaz Věty IV.8
IV.2 Distribuce, základní vlastnosti a operace
         Důkaz Tvrzení IV.11
IV.3 Další vlastnosti distribucí
         Důkaz Věty IV.16
         Důkaz Větičky IV.17
IV.4 Konvoluce funkcí a aproximativní jednotka
         Důkaz Věty IV.18
         Důkaz Věty IV.19
         Důkaz Věty IV.20
         Důkaz Lemmatu IV.21
IV.5 Konvoluce distribucí
         Důkaz Tvrzení IV.23 (včetně pomocného lemmatu)
         Důkaz Věty IV.24
         Důkaz Věty IV.25
IV.6 Fourierova transformace funkcí a Schwartzův prostor
         Důkaz poznámky před Větou IV.28
         Důkaz Věty IV.28 a Důsledku IV.29
         Důkaz Lemmatu IV.30, Věty IV.31 a Důsledku IV.32
         Důkaz Tvrzení IV.33 a Věty IV.34
IV.6 Temperované distribuce a jejich Fourierova transformace
         Důkaz Větičky IV.35 a následující poznámky
         Důkaz Tvrzení IV.36
         Důkaz Tvrzení IV.37 a IV.38
         Důkaz Věty IV.41
         Důkaz Lemmatu IV.42 a Tvrzení IV.43
         Důkaz Věty IV.44

Příklady pro porozumění látce (budou ještě doplňovány)