Jiří Veselý

Charles University
Mathematical Institute of Charles University
Sokolovska 83
186 75 Praha 8 - Karlin
Czech Republic

Tel. : +420 221913210
Fax : +420 22323394
e-mail : jvesely@karlin.mff.cuni.cz
home : http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jvesely

Choose Czech encoding

 

 

Před deseti lety vyšla moje publikace "Komplexní analýza pro učitele". Ta je v současné době rozebrána a není velká naděje na její vydání. Ve snaze pomoci studentům v získávání základních poznatků z teorie komplexních funkcí komplexní proměnné zpřístupňuji tento text na síti. Jsou v něm provedeny drobné změny, které v nejbližší době dokončím a odstraním tak překlepy a chyby, na které mne čtenáři upozornili. Text je možno si v aktuální podobě ve formátu *.pdf (cca 2.5 Mb) stáhnout zde. Zároveň děkuji všem, jejichž připomínek jsem při revizi využil.
Archiv se staršími soubory: 

Výuka pro TUL, přednáška Matematická analýza 4 (AN4E/AN4K)  pro navazující studium. Zde je přístup k obsahům  přednášek (). Jako pomůcku můžete využít texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava). Pro přednášku je k dispozici text o diferenciálních rovnicích (ODR), který naleznete zde (ODR, asi 1.5 Mb). Zde budou charakteristiky obsahu přednášek (únor 2015, březen 2015, duben 2015, květen 2015).

Výuka pro TUL, přednáška Matematická analýza 3 (AN3E/AN3K)  pro 2. ročník bakalářského studia. Zde je přístup k obsahům  přednášek (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2014, leden 2015). Jako pomůcku můžete využít texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava).  Zde je ukázka písemky (loňská písemka).  Toto je vzor letošní písemky (písemka-vzor) a toto je písemka z 28.1. (písemka-1). Zde je písemka ze 4.2. (písemka-2) a zde písemka z 18.2.  (písemka-3). Poslední termín zkoušky za zimní semestr je v  pondělí  30.3. v  10  hod (psaní písemky), lze přijít  *po domluvě*  emailem s malým zpožděním (do 15 min), čas lze nastavit. Písemka se bude konat v budově G v posluchárně G303.

Výuka pro MFF, Cvičení k přednášce Teorie míry a integrálu II (přednášející: Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.). Zde naleznete informace o průběhu cvičení roztříděné po měsících (únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013) a zde jsou úlohy pro cvičení i k domácímu procvičování (úlohy 2013).

Výuka pro TUL, přednáška Úvod do komplexní proměnné (UKPE) pro 3. ročník bakalářského studia. Zde je přístup je k obsahům  přednášek (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2014, leden 2015). Učební text byl poskytnut studentům v tištěné formě, jeho základem je obsažnější text, vystavený na mých webových stránkách (text ~2,5 Mb). Písemná část zkoušky bude na 2 hod, zde je loňský vzor písemky a toto je písemka z 28.1. (písemka-1)

Výuka pro TUL, přednáška Funkcionální analýza (FA)  pro 3. ročník bakalářského studia. Zde bude přístup k obsahům přednášek (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2014, leden 2015). Jako pomůcku můžete opět využívat texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava). 

Cvičení z Moderní matematické analýzy (MFF, 1. roč. navazujícího studia). Zde budou vystaveny příklady probírané na cvičení z MMA po měsících:  říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013, leden 2014) spolu s krátkými informacemi o postupu cvičení. Zde jsou příklady pro cvičení: (přiklady). Zde je zápočtová písemka z minulého roku (písemka). Zápočtová písemka pro zimní semestr 2013/14 se bude psát ve středu 8.1.2014 (máme spolu 4 hodiny výuky), udělené zápočtu zapíši 10.1. od 8 do 10 hod v Karlíně. 
Zde jsou kapitoly z mých skript, které můžete použít pro přípravu (kapi12, kapi13, kapi15). Bližší přednášce jsou texty na stránkách prof. Netuky (jde o kapitoly připravovaných skript). Dosud nezapsané zápočty zapíši 16.1. v 7:45 hod, pak zkouším. Přes pozitivní výsledek je zřejmé, že všem zůstaly některé věci nejasné.

Výuka pro TUL, přednáška AN2E, AN2K  pro 1. ročník bakalářského studia. Zde bude přístup k obsahům přednášek (únor 2014, březen 2014, duben 2014, květen 2014). Jako pomůcku můžete opět využívat texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava). Zde bude text skript dle odpřednášené látky.

Výuka pro TUL, přednáška AN4, ODR. Zde bude přístup k obsahům přednášek (únor 2014, březen 2014, duben 2014, květen 2014). Jako pomůcku můžete opět využívat texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava). Jako pomůcku lze použít skripta, která jsou pro tuto přednášku napsána (Brzezina M., Veselý J.: Obyčejné (lineární) diferenciální rovnice a jejich systémy). 

Výuka pro TUL, přednáška AN1E, AN1K  pro 1. ročník bakalářského studia. Zde je přístup k obsahům přednášek (říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013, leden 2014). Jako pomůcku můžete využít texty na internetových adresách z VUT Brno (VUT Brno) nebo z VŠB Ostrava (VŠB Ostrava). Zde je text skript, resp. jeho provizorní verze (text) ve tvaru *.pdf.  Zde je na ukázku jedna loňská písemka. Zde je písemka ze 14.1. tr. a zde z 28.1., z 11.2. a z 24.3.

 

Spolužáci

Personal interests: I am interested in mathematical analysis, especially potential theory  (AMS  Classification 31-XX). Other mathematical interests: real analysis (26-XX), history (01-XX), teaching mathematical analysis.

List of publication: Contains the list of publications (including also lecture notes, translations, e.t.c.).

Some useful (mostly Czech) sources


[Charles University] [Faculty of Mathematics and Physics] [Mathematical Institute of ChU (in Czech)]
[Universita Karlova] [Matematicko-fyzikální fakulta]