Starší informace o výuce

Výuka v letním semestru 2012/2013

MS710P09 Základy biostatistiky (NSTP070)      2/2 Z, Zk
út    8:10-9:40    B7
(Viničná 7, posl. zoologie)      

Výuka v zimním semestru 2012/2013

cvičení (paralelky):

Výuka v letním semestru 2012/2013

MS710P09 Základy biostatistiky (NSTP070)      2/2 Z, Zk
út    8:10-9:40    B7
(Viničná 7, posl. zoologie)      

Výuka v zimním semestru 2012/2013

cvičení (paralelky):
út    13:10-14:40    B5
út    14:50-16:20    B5
další paralelky cvičení vedou  Mgr. Alena Černíková, Ph.D., RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.

Slajdy:    
bio.pdf            (klikací verze, nevhodná k tisku)
                bioCelek.pdf    (jeden slajd na stránku A4)
                bio4.pdf            (čtyři slajdy na stránku A4)NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    (pravděpodobný termín přednášky)

Dodatečné zkušební termíny:
4. března, 18. března, 27. června   

Slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze přednášek určená pro tisk 
 2. Verze použitá na přednášce (pro tisk zbytečně velký soubor)
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
 4. Nestandardní znaky na české klávesnici potřebné v R
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
Skutečný postup přednášky:
19. února
    1-31    úvod, míry polohy, míry variability
26. února    32-54    z-skóry, šikmost, špičatost, popis závislosti dvou znaků, náhodný jev, pravděpodobnost, klasická definice pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení
5. března    55-75    podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec, náhodná veličina, distribuční funkce, střední hodnota a rozptyl diskrétního rozdělení
12. března     76-99    sdružené rozdělení, alternativní, binomické, Poissonovo, normální rozdělení
19. března    100-117    rozptyl průměru z náhodného výběru, centrální limitní věta, interval spolehlivosti pro střední hodnotu (populační průměr)
26. března    118-136    princip statistického rozhodování, nulová a alternativí hypoptéza, chyba 1. a 2. druhu,, hladina a síla testu, p-hodnota, jednovýběrový t-test
2. dubna    137-153    párové testy (t-test, znaménkový, Wilcoxonův), dvouvýběrový t-test
9. dubna    154-171    dvouvýběrový Wilcoxonův (Mannův-Whittneyův) test, stručně Kolmogorovův-Smirnovův test, analýza rozptylu jednoduchého třídění, Tukeyovo-Kramerovo mnohonásobné porovnávání, Kruskalův-Wallisův test. POZOR, stránky 172-184 (zbytek analýzy rozptylu) odložíme až na konec přednášek, příště začneme přehledem vyšetřování závislosti na str. 185.
16. dubna    188-212    výběrový a populační korelační koeficient, dokazování závislosti spojitých znaků; regresní přímka, prokazování závislosti u regresní přímky, koeficient determinace, mnohonásobná lineární regrese
23. dubna    je děkanský sportovní den, přednáška odpadá
30. dubna    213-225 (pozor, byly vloženy nové stránky)  připomenutí regrese ukázkou výpočtu v R; multinomické rozdělení, chí-kvadrát test dobré shody, stručně test nezávislosti v kontingenční tabulce, test složené hypotézy
7. května    226-237    opakování multinomického rozdělení a chí-kvadrát testu dobré shody,  test nezávislosti/homogenity  v kontingenční tabulce, párový McNemarův test, čtyřpolní tabulka
14. května     172-187    náhodné bloky, Friedmanův test, dvojné třídění, interakce
21. května    se již  přednáška nekoná

Skripty k přednášce:
pr01.R, pr02.R, errorBars.R, pr03.R, pr04.R, pr05.R, pr06.R,  pr07.R, pr08.R, pr09.R, pr10.R, pr10reg.R, pr11.R, pr12.R    
Data k přednášce: dataPredn.zip

Popisy cvičení: cvic01.pdf, cvic02.R, cvic03.R, cvic04.R,  cvic05.R, cvic06.R, cvic07.Rcvic08.R, cvic2.txt, anova.txt, cvic09.R, cvic10.R, cvic11.R, cvic12.R, cvic13.R     
Data ke cvičení: dataCvic.zip
Speciální znaky na české klávesnici: cestina.pdf

Výuka v zimním semestru 2012/2013

NSTP194 Regrese      4/0 Zk
út    17:20-18:50    K6,        st    15:40-17:10    K4
Skripty z přednášky umisťuji v počítačové laboratoři K10 ve svém adresáři  /home/zvara/public/read/regrese/prednaska
Zadání samostatných úloh pro písemnou část zkoušky v K10: /home/zvara/public/read/regrese/ulohy
Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení. NSTP195 Cvičení z regrese
Tematické okruhy ke zkoušce

Dodatečný zkušební termín jsem vypsal na pátek 22. března dopoledne (130222)

NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    (pravděpodobný termín přednášky)

Dodatečné zkušební termíny:
4. března, 18. března, 27. června   

Slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze přednášek určená pro tisk 
 2. Verze použitá na přednášce (pro tisk zbytečně velký soubor)
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
 4. Nestandardní znaky na české klávesnici potřebné v R
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
1. října 2012    slajdy 1-31
8. října 2012    slajdy  32-58, poslední byl Giniho koeficient (pozor, vložen nový slajd číslo 33)
15. října 2012    slajdy 59-93, tj. vlastnosti korelačního koeficientu
22. října 2012    slajdy (90-93), 94-109, tj. znovu korelační koeficient, pak pravděpodobnost,
                        náhodná veličina, distribuční funkce a empirická distribuční funkce
29. října 2012    slajdy 94-126, tj. střední hodnota, rozptyl, populační korelační koeficient,
                        alternativní a binomické rozdělení
5. listopadu    slajdy 127-152 (ale vložil jsem dva slajdy!), konči jsem formulací centrální limitní věty
12. listopadu    slajdy 153-170    interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálního rozdělení, základy
                         statistického rozhodování  na příkladu o psti šestky na hrací kostce
19. listopadu    slajdy 170-193    připomenutí pojmů statistického rozhodování, jednovýběrový a
                       dvouvýběrový t-test
26. listopadu    slajdy 194-207    kromě pořaových testů jsme si na Excelové tabulce připomněli                   
                        jednovýběrový a dvbouvýběrový t-test
3. prosince     slajdy 208-227    korelace, regrese
10. prosince    slajdy  228-239    opakování regrese, multinomické rozdělení, chí-kvadrát test dobré
                        shody (bohužel bez živých ukázek výpočtů, po havárii disku nebyl k disposici program)
17. prosince    slajdy 240-260    ukázka jednoduché lineární regrese,  ukázka testu dobré shody, hodnocení
                         kontingenčních tabulek, čtyřpolní tabulky
7. ledna 2013    slajdy 261-264    opakování multinomického rozdělení, chí-kvadrát test dobré shody,
                        hodnocení kontingenční tabulky; na dotaz studentů znovu dvovýběrové testy; informace o
                         způsobu zkoušení

Ukázky výpočtů v Excelu: tolary.xls, obyvatelCR2006.xls, vysky.xls, potraty.xls, kojeni.xls, melanom.xls, rok92.R, kojeni2.xls, kostky.xls

Ukázky výpočtů v R:  PrGeo01.R, PrGeo02, PrGeo03, PrGeo04.R, PrGeo05.R, PrGeo07.R, PrGeo08.R, PrGeo09.R,  PrGeo11.R, PrGeo12.R  

Data pro R: data.zip,
Cvičení:  Cviceni7KZv.R,   simulace.R,  Matky.RData  
Pomůcky: cestina.pdf, tabulka.pdf
út    13:10-14:40    B5
út    14:50-16:20    B5
další paralelky cvičení vedou  Mgr. Alena Černíková, Ph.D., RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.

Slajdy:    
bio.pdf            (klikací verze, nevhodná k tisku)
                bioCelek.pdf    (jeden slajd na stránku A4)
                bio4.pdf            (čtyři slajdy na stránku A4)NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    (pravděpodobný termín přednášky)

Dodatečné zkušební termíny:
4. března, 18. března, 27. června   

Slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze přednášek určená pro tisk 
 2. Verze použitá na přednášce (pro tisk zbytečně velký soubor)
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
 4. Nestandardní znaky na české klávesnici potřebné v R
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
Skutečný postup přednášky:
19. února
    1-31    úvod, míry polohy, míry variability
26. února    32-54    z-skóry, šikmost, špičatost, popis závislosti dvou znaků, náhodný jev, pravděpodobnost, klasická definice pravděpodobnosti, hypergeometrické rozdělení
5. března    55-75    podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec, náhodná veličina, distribuční funkce, střední hodnota a rozptyl diskrétního rozdělení
12. března     76-99    sdružené rozdělení, alternativní, binomické, Poissonovo, normální rozdělení
19. března    100-117    rozptyl průměru z náhodného výběru, centrální limitní věta, interval spolehlivosti pro střední hodnotu (populační průměr)
26. března    118-136    princip statistického rozhodování, nulová a alternativí hypoptéza, chyba 1. a 2. druhu,, hladina a síla testu, p-hodnota, jednovýběrový t-test
2. dubna    137-153    párové testy (t-test, znaménkový, Wilcoxonův), dvouvýběrový t-test
9. dubna    154-171    dvouvýběrový Wilcoxonův (Mannův-Whittneyův) test, stručně Kolmogorovův-Smirnovův test, analýza rozptylu jednoduchého třídění, Tukeyovo-Kramerovo mnohonásobné porovnávání, Kruskalův-Wallisův test. POZOR, stránky 172-184 (zbytek analýzy rozptylu) odložíme až na konec přednášek, příště začneme přehledem vyšetřování závislosti na str. 185.
16. dubna    188-212    výběrový a populační korelační koeficient, dokazování závislosti spojitých znaků; regresní přímka, prokazování závislosti u regresní přímky, koeficient determinace, mnohonásobná lineární regrese
23. dubna    je děkanský sportovní den, přednáška odpadá
30. dubna    213-225 (pozor, byly vloženy nové stránky)  připomenutí regrese ukázkou výpočtu v R; multinomické rozdělení, chí-kvadrát test dobré shody, stručně test nezávislosti v kontingenční tabulce, test složené hypotézy
7. května    226-237    opakování multinomického rozdělení a chí-kvadrát testu dobré shody,  test nezávislosti/homogenity  v kontingenční tabulce, párový McNemarův test, čtyřpolní tabulka
14. května     172-187    náhodné bloky, Friedmanův test, dvojné třídění, interakce
21. května    se již  přednáška nekoná

Skripty k přednášce:
pr01.R, pr02.R, errorBars.R, pr03.R, pr04.R, pr05.R, pr06.R,  pr07.R, pr08.R, pr09.R, pr10.R, pr10reg.R, pr11.R, pr12.R    
Data k přednášce: dataPredn.zip

Popisy cvičení: cvic01.pdf, cvic02.R, cvic03.R, cvic04.R,  cvic05.R, cvic06.R, cvic07.Rcvic08.R, cvic2.txt, anova.txt, cvic09.R, cvic10.R, cvic11.R, cvic12.R, cvic13.R     
Data ke cvičení: dataCvic.zip
Speciální znaky na české klávesnici: cestina.pdf

Výuka v zimním semestru 2012/2013

NSTP194 Regrese      4/0 Zk
út    17:20-18:50    K6,        st    15:40-17:10    K4
Skripty z přednášky umisťuji v počítačové laboratoři K10 ve svém adresáři  /home/zvara/public/read/regrese/prednaska
Zadání samostatných úloh pro písemnou část zkoušky v K10: /home/zvara/public/read/regrese/ulohy
Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení. NSTP195 Cvičení z regrese
Tematické okruhy ke zkoušce

Dodatečný zkušební termín jsem vypsal na pátek 22. března dopoledne (130222)

NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk
(na PřF označeno jako  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG    (pravděpodobný termín přednášky)

Dodatečné zkušební termíny:
4. března, 18. března, 27. června   

Slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze přednášek určená pro tisk 
 2. Verze použitá na přednášce (pro tisk zbytečně velký soubor)
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
 4. Nestandardní znaky na české klávesnici potřebné v R
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
1. října 2012    slajdy 1-31
8. října 2012    slajdy  32-58, poslední byl Giniho koeficient (pozor, vložen nový slajd číslo 33)
15. října 2012    slajdy 59-93, tj. vlastnosti korelačního koeficientu
22. října 2012    slajdy (90-93), 94-109, tj. znovu korelační koeficient, pak pravděpodobnost,
                        náhodná veličina, distribuční funkce a empirická distribuční funkce
29. října 2012    slajdy 94-126, tj. střední hodnota, rozptyl, populační korelační koeficient,
                        alternativní a binomické rozdělení
5. listopadu    slajdy 127-152 (ale vložil jsem dva slajdy!), konči jsem formulací centrální limitní věty
12. listopadu    slajdy 153-170    interval spolehlivosti pro střední hodnotu normálního rozdělení, základy
                         statistického rozhodování  na příkladu o psti šestky na hrací kostce
19. listopadu    slajdy 170-193    připomenutí pojmů statistického rozhodování, jednovýběrový a
                       dvouvýběrový t-test
26. listopadu    slajdy 194-207    kromě pořaových testů jsme si na Excelové tabulce připomněli                   
                        jednovýběrový a dvbouvýběrový t-test
3. prosince     slajdy 208-227    korelace, regrese
10. prosince    slajdy  228-239    opakování regrese, multinomické rozdělení, chí-kvadrát test dobré
                        shody (bohužel bez živých ukázek výpočtů, po havárii disku nebyl k disposici program)
17. prosince    slajdy 240-260    ukázka jednoduché lineární regrese,  ukázka testu dobré shody, hodnocení
                         kontingenčních tabulek, čtyřpolní tabulky
7. ledna 2013    slajdy 261-264    opakování multinomického rozdělení, chí-kvadrát test dobré shody,
                        hodnocení kontingenční tabulky; na dotaz studentů znovu dvovýběrové testy; informace o
                         způsobu zkoušení

Ukázky výpočtů v Excelu: tolary.xls, obyvatelCR2006.xls, vysky.xls, potraty.xls, kojeni.xls, melanom.xls, rok92.R, kojeni2.xls, kostky.xls

Ukázky výpočtů v R:  PrGeo01.R, PrGeo02, PrGeo03, PrGeo04.R, PrGeo05.R, PrGeo07.R, PrGeo08.R, PrGeo09.R,  PrGeo11.R, PrGeo12.R  

Data pro R: data.zip,
Cvičení:  Cviceni7KZv.R,   simulace.R,  Matky.RData  
Pomůcky: cestina.pdf, tabulka.pdf

Výuka v letním semestru 2011/2012

MS710P09 Základy biostatistiky      2/2  Z, Zk
út        8:10-9:40    B7    (Viničná 7)   
(předběžně, může dojít ke změně)

Skutečný průběh přednášek
(čísla slajdů poslední verze přednášky):    
21. února    (1-32)    úvod, míry polohy, míry variability
28. února    (33-54)    šikmost, špičatost, závislost dvou veličin; náhodný pokus, klasická pravděpodobnost, hypergeometrické rozdělení
6. března    (55-76)    podminěná pst, Bayesův vzorec, náhodná veličina, střední hodnota, populační rozptyl
13. března    (77-99)    sdružené rozdělení, nezávislost náh. veličin, alternativní, binomické, Poissonovo a normální rozdělení
20. března    (100-122)    populace a výběr, chování výběrového průměru, centrální limitní věta, interval spolehlivosti pro populační průměr a pro pravděpodobnost; princip statistického rozhodování
27. března     (123-144)    statistické rozhodování, p-hodnota, síla testu, jednovýběrový t-test, znaménkový test
3. dubna    (145-161)    párový Wilcoxonův test, dvouvýběrové testy, úvod do jednoduchého třídění
10. dubna    (162-186)    jednoduché a dojné třídění, náhodné bloky, interakce
17. dubna    (187-213)    kromě korelace a regrese jsme začali hovořit o multinomickém rozdělení
24. dubna    (214-228)    multinomické rozdělení test dobré shody, kontingenční tabulka, McNemarův test,
15. května    (229-240)    čtyřpolní tabuly, přehled a odpovědi na dotazy studentů

Přednáškové slajdy
(verze určená pro tisk, klikací verze) se během semestru mohou trochu měnit.
Skripty doprovázející  přednášku: pr01.R  errorBars.R  pr02.R   pr03.R  pr04.R   pr05.R   pr06.R  pr07.R  pr08.R  pr09.R  pr10.R 
Data k těmto skriptům je třeba vložit do adresáře data umístěného v pracovním adresáři
Pomocné znaky pro R na české klávesnici

Výuka v zimním semestru 2011/2012

NSTP194 Regrese      4/0 Zk 
Skripty z přednášky umisťuji v počítačové laboratoři K10 ve svém adresáři  /home/zvara/public/read/regrese/prednaska
Na stejném místě, jen v adresáři  /home/zvara/public/read/samost, je umístěn popis samostatných úloh, jejichž řešení je součástí zkoušky. Každý student si musí zvolit jinou úlohu, zvolenou úlohu student zapíše do seznamu umístěného na nástěnce v 1. patře budovy v Karlíně. Seznam úloh je umístěn také zde.
K disposici je i seznam tematických okruhů k ústní části zkoušky.

Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení. NSTP195 Cvičení z regrese


NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG
Přednáškové slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze určená pro tisk 
 2. Verze nezmenšená
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
Skutečný průběh přednášek (čísla slajdů), informace je postupně upravována:
3. října    (1-29)    Úvodní přednáška, měřítka, medián, kvartily, percentily, histogram
10. října (30-49, pozor, vložena jedna stánka) míry polohy, míry variability, z-skór
17. října    (50-92) Giniho koeficient, Lorenzova křivka, závislost dvou znaků, korelační koeficient
24. října    (93-115)    Prošli jsme si základní pojmy teorie pravděpodobnosti, zavedli střední hodnotu a rozptyl. Skončili jsme v polovině přehledu vlastností těchto charakteristik.
31. října     (116-137)    Sdružené a marginální rozdělení, nezávislost náhodných veličin. Alternativní, binomické, Poissonovo a normální rozdělení.
7. listopadu (138-156)    Probrali jsme intervaly spolehlivosti.
14. listopadu    (157-170)    Princip testování hypotéz. Test hypotézy o psti v binomickém rozdělení.
21. listopadu (171-188)    t-testy (jednovýběrový, párový, dvouvýběrový)
28. listopadu (189-205)    pořadové testy, korelační koeficient, Spearmanův korel. koef.
5. prosince    (206-215)    probrali jsme jednoduchou lineární regresi (také pomocí Excelu a R)
12. prosince    (216-233)    Zopakovali jsme regresní přímku (pomocí R), ukázali regresi na dvou proměnných. Uvedli motivaci multinomického rozdělení, pojem reprezentativnosti, ukázali test hypotézy o pravděpodobnostech v multinomickém rozdělení.
19. prosince    (234-249)    Probrali jsme kontingenční tabulky (test homogenity, test nezávislosti), zbývají čtyřpolní  tabulky.
9. ledna 2012    Poslední přednášku jsme věnovali čtyřpolním tabulkám a zejména opakování. Popsal jsem také způsob zkoušení . Požádal jsem studenty, aby se v případě, že nemají zápočet nebo se necítí dostatečně připraveni, nezapomínali odhlásit ze zkušebního termínu, uvolní tak místo dalším zájemcům.


Ukázky výpočtů v Excelu:
tolary.xls, obyvateleCR2006.xls, vysky.xls, potraty.xls, Policie.xls, melanom.xls, Spotreba.xls, rok1992.xls, kostky.xls 
Ukázky výpočtů v R:
PrGeo01.R, PrGeo02.R, PrGeo03.R, PrGeo04.R,   PrGeo05.R, PrGeo10.R, PrGeo11.R, PrGeo12.R
Data pro R (rozbalit do pracovního adresáře): data.zip,
Výuka v letním semestru 2010/2011

MS710P09 Základy biostatistiky      2/2  Z, Zk
út        8:10-9:40    B7    (Viničná 7)
22. února   
Po všeobecném úvodu jsme prošli míry polohy, skončili na str. 28, kterou začneme příště.
1. března    Probrali jsme míry variability, ..., skončili jsme na str. 48.
8. března    Zabývai jsme se klasickou definicí pst, podmíněnou pstí, vzorcem pana Bayese. Skončili jsme na str. 63, náhodné veličiny zavedeme příště.
15. března jsme se zabývyi pojmem náhodná veličina, skončili jsme na str. 84 (alternativní rozdělení). Budeme muset přidat.
22. března jsme si probrali potřebná rozdělení a také vlastnosti výběrového průměru z náhodného výběru. Interval spolehlivosti nás teprve čeká, skončili jsme na str. 105.
29. března jsme probrali interval spolehlivosti a ukázali základní pojmy testování hypotéz. Ukázali jsme jen test o střední hodnotě normálního rozdělení při známém rozptylu. Skončili jsme stánkou 126 (pozor, něco jsem vložil!).
5. dubna jsme probrali jednovýběrový t-test a testy párové. Skončili jsme na str. 145.
12. dubna jsme probrali dvouvýběrové testy a začali jednoduché třídění (do str. 161 včetně, pozor, vložil jsem nové stránky!).
19. dubna jsme se věnovali analýze rozptylu, skončilijsme stránkou 184, tedy přehledem rozhodování o závislosti, tedy přehledem toho, co nás do konce semestru ještě čeká.
26. dubna jsme probrali korelaci a regresi, skončili jsme na str. 207.
3. května jsme probrali multinomické rozdělení , chí-kvadrát test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce, zmínili se o testu homogenity. Skončili jsme stránkou 224 (pozor, vloženy nové stránky).
10. května proběhla poslední vlastní přednáška, skončili jsme na str. 238. Příště zopakuji nejdůležitější části přednášky a hodlám reagovat na dotazy studentů k tomu účelu soustředěné.


Přednáškové slajdy
(verze určená pro tisk) se během semestru mohou trochu měnit.

Zkoušet budu všechny úterky v jarní části zkouškového období, v září přidám dva dny, pravděpodobně opět úterky. Před zkouškou je třeba mít zápočet, stačí v SIS, případně jen v indexu. Ke zkoušce je třeba přihlásit se prostřednictvém SIS.


Výuka v zimním semestru 2010/2011

NSTP194 Regrese      4/0 Zk 
út    9:00-10:30    K4,    st    15:40-17:10    K6
Skripty i data k přednášce jsou v K10, v mém adresáři regrese/prednaska
Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení. NSTP195 Cvičení z regrese
Tematické okruhy ke zkoušce

NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG
Přednáškové slajdy (během semestru budou pravděpodobobně mírně upravovány):
 1. Verze určená pro tisk 
 2. Excelové soubory s ukázkami výpočtu :
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
Skutečný průběh přednášek (informace je postupně doplňována):
4. října     jsme skončili slajdem číslo 37
11. října    jsme skončili slajdem číslo 50
18. října jsme skončili slajdem číslo 79
25. října jsme skončili na nedikončením slajdu číslo  101 (pozor, číslování se posunulo, odkazuji se na aktuální stav); příště začneme výkladem o náhodné veličině
1. listopadu  jsme se dostali až na konec binomického rozdělení (slajd číslo 120; pozor, opět bylo něco vloženo!), příště budeme pokračovat normálním rozdělením
8. listopadu    jsme probrali normální rozdělení, chování průměru z náhodného výběru, centrální limitní větu a skončili jsme intervalem spolehlivosti na slajdu 143
15. listopadu    proběhla snad nejobtížnější přednáška (interval spolehlivosti, princip testování hypotéz)+ skončili jsme slajdem číslo 161
22. listopadu     jsme probírali jednovýběrový a dvouvýběrový t-test, skončili jsme slajdem číslo 178
29. listopadu    jsme probírali alternativy k dvouvýběrovému t-testu: dvouvýběrový Wilcoxonův (Mannův-Whitneyův), párový t-test, párový Wilcoxonův a znaménkový test. Přeskočil jsem vysvětlování výpočtu přesných p-hodnot. Skončili jsme slajdem číslo 194 (pozor, jeden slajd byl vložen).
7. prosince    jsme probrali regresní přímku, skončili jsme slajdem číslo210 (pozor, opět byl vložen jeden slajd s přehledem několika testů)
14. prosince    jsme si zopakovali hlavní pojmy regresní přímky, přidali regresi na dvojici regresorů, něco málo o ověřovíní předpokladů regrese. Varoval jsem před nesmyslným exelovským grafem pravděpodobnosti v regresi, Nazančili jsme si transformace proměnných i problém časových řad.
21. prosince jsme zavedli multinomické rozdělení, podrobně vysvětlili jeho pro nás nejdůležitější vlastnost (chí-kvadrát), ukázali test jednoduché hypotézy a test homogenity. Skončili jsme tedy přesně podle plánu slajdem číslo 235.
3. ledna jsme dokončili hodnocení kontingenčních tabulek (test nezávislosti, čtyřpolní tabulky). Na příští přednášku jsem slíbil opakování nejobtížnějších partií a vyzval studenty, aby si připravili dotazy.
10. ledna jsme si zopakovali obtížnější partie celé přednášky.

Ukázky výpočtů v Excelu: kojeni.xls,   tolary.xls,   vysky.xls, melanom.xls, rok1992.xls, Polisie.xls , kostky.xls
Ukázky výpočtů v R z přednášek: PrGeo01.R, PrGeo02.R, PrGeo03.R, PrGeo04.R, PrGeo08.R, PrGeo09.R, PrGeo1011.R,  PrGeo12.R
Data pro R
(rozbalit do pracovního adresáře): data.zip,

Výuka v letním semestru 2009/2010

NSTP070 Základy biostatistiky 2/2 Z, Zk (na PřF jako MS710P09)
út    8:10-9:40    B7 (zoologie), Viničná 7
zkušební termíny jsou všechny v SIS (100623), další dny už nemohu přidávat
cvičení je rozděleno do 9 paralelek, do nichž je nutno přihlásit se prostřednictvím SIS
veškerá výuka začíná samozřejmě hned první týden semestru, tedy 23., 24. a 25. února
přednášky (postupně upravované), úplná loňská přednáška
Skutečný průběh přednášek:
23. února
 prošli jsme stánky 1 až 26 včetně
2. března jsme prošli míry variability, pojednali o trojí úloze na závislost, začali pravděpodobnost (do 46)
9. března jsme pokračovali v základech psti (podmíněná pst, úplná pst, Bayes), skončili stránkou 64
16. března jme skončili na stánce 90
23. března jsme se přes střední chybu průměru dostali až k intervalu spolehlivosti pro stř. hodnotu výběru z normálního rozdělení, skončili jsme stránkou 109
30. března jsme uvedli základní pojmy statistického rozhodování, jednovýběrový t-test a stručně Shapirův-Wilkův test normality, skončili jsme stránkou128
6. dubna jsme probrali test o parametru binomického rozděleni, párový a dvouvýběrový t-test, znaménkový a jednovýběrový (párový) Wilcoxonův test. Skončili jsem stránkou 142
13. dubna jsme připomněli dvouvýběrový t-test, poznámkou popsali souvislost s překrýváním intervalů spolehlivosti, vysvětlili dvouvýběrový Wilcoxovův (mann-Whitney) test, klasickou analýzu rozptylu jednoduchého třídění a Kruskalův-Wallisův test. Skončili jsme stránkou 159. Upozorňuji na upravený podtitul na 15. stránce.
20. dubna jsme se zabývali analýzou rozptylu(náhodnoé bloky, Friedmanův test, dvojné třídění, interakce); probrali jsme prokazování závislosti pomocí korelačních koeficientů; poslední stránka 178
27. dubna jsme si ukázali Fisherovu z-transformaci a její požití; zejména jsme probírali regresi (závislost na jedné či dvou nezávisle proměnných); skončili jsme stránkou  197
4. května jsme probrali multinomickié rozdělení, test shody a začali kontingenční tabulky (do str. 210)
11. května jsme dokončili kontingenční tabulky včetně tabulek čtyřpolních a McNemarova testu. (do 219)
18. května jsme si v boji s umdlévajícím projektorem pověděli o použití statistiky obecně, vysvětlili jsme si způsob zkoušení a některá témata jsme si znovuvysvětlili. Skončili jsme na str. 226.Skripty z přednášky (ne všechno jsme stačili ukazovat, ale snad se to i tak může hodit)
pr01.R, pr02.R, pr04.R,  pr05.R,  pr08.R, errorBars.R, pr08.R,  pr09.R, pr10.R, pr11.R, pr12.R,
zazipovaný adresář data
Pomocné symboly na české klávesnici

Výuka v zimním semestru 2009/2010

NSTP194 Regrese      4/0 Zk,  
po    9:00-13:50    KPMS,    st    8:10-9:40    K4
Skripty k přednášce: RegP01.R, RegP02.R, RegP05.R, RegP08.R, RegP09.R, RegP12.R, Reg14.R, RegP15.R, RegP16.R, RegP17.R, RegP18.R, RegP19.R, RegP20.R, RegP21.R, RegP22.R, RegP23.R, RegP24.R,  obr14_4.R, NLR1.R, parcres.R, odhadNLR.R, VIF.R
Data k přednášce (předpokládá se umístění do adresáře data): Hosi0.csv, Deti.csv, Policie.csv,  Dris.RData, caj.csv, Howells.csv, How.csv, Policie.csv, Iq.csv, kan.csv, celek.RData
Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení. NSTP195 Cvičení z regrese
Popis úloh
, jejichž řešení je písemnou částí zkoušky, je k disposici v počítačové učebně K10, v adresáři  I:/kpms/zvara/public/read/regrese/ulohy. K jednotlivým úlohám se zapisujte na katedrální nástěnce v 1. patře.
Zkušební termíny jsou všechny vypsány na pět pondělních odpolední.
Dodatečný termín jsem vypsal na 29. března 2010 (100308) a na 14. července (100623)
Tematické okruhy ke zkoušce

NSTP195 Cvičení z regrese    0/2 Z (dvě paralelky)
st    09:50-11:20    K10B
st    17:20-18:50    K11
(vede RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D)


NSTP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF  MD360P03Z Statistika  resp. MD360P03U Statistika )
po    14:50-16:20    VG
Zkušební terníny jsou všechny vypsány (091215). Jde o všechny úterky a čtyři středy ve zkouškovém období. Doporučuji udělat zkoušku raději dříve, ke konci zkušebního období mohou být termíny obsazeny.
Dodatečné zkušební termíny (viz SIS):  22. března 2010,  19. dubna 2010, 3. května 2010, žádné další už nemohou být
Přednáškové slajdy (během semestru budou pravděpodobobně upravovány):
 1. Verze určená pro tisk 
 2. Excelové soubory s ukázkami výpočtu (tolary.xls, melanom.xls, policie.xls, kojeni.xls, vysky.xls, kojeni2.xls)
 3. Velice zkrácené statistické tabulky 
 4. Data (tolary.txt) a skript výpočtu Lorenzovy křivky
Skutečný průběh přednášek (informace bude postupně doplňována):
5. října: skončili jsme stránkou 40 (úvod, měřítka, charakteristiky polohy)
12. října jsme skončili stránkou 62 (charakteristiky variability, trojí závislost podle kvality znaku)
19. října jsme skončili stránkou 90 (Lorenzova křivka, Giniho index, základní soubor a výběr)
26. října jsme skončili stránkou  113, příště začneme (populačním) korelačním koeficientem
2. listopadu jsme skončili strákou 129, příště budeme pokračovat ještě normálním rozdělením
9. listopadu jsme skončili stránkou 152, nejdůležitější byl pojem intervalu spolehlivosti
16. listopadu se přednáška nekoná, posluchárnu uvolníme filmovému festivalu
23. listopadu jsme skončili stránkou 169 (princip statistického rozhodování, jednovýběrový t-test)
30. listopadu jsme skončili stránkou 184 (dvouvýběrový a párový t-test)
7. prosince jsme skončili stránkou 207, přičemž jsme vynechali stánky 188 189. Doháníme totiž neuskutečněnou přednášku 16. listopadu. Proto také rozdělení na přednášky a datum uvedené vlevo dole ne vždy souhlasí. Příště, jak doufám, dokončíme regresi.
14. prosince jsme dokončili regresi, skončili jsme stránkou 223
4. ledna jsme probrali téměř celé téma o multinomickém rozdělení, skončili jsme stránkou 248
11. ledna jsme skončili stránkyou 254, obsah stránek až do poslední 260. stránky jsme probrali, byť bez zobrazení.

Ukázky výpočtů z přednášek:
obyvateleCR2006.xlstolary.xls(Lorenzova křivka, též binomické a normální rozdělení), vysky.xls, kojeni.xls,
PrGeo03.R, PrGeo08.R, melanom.xls, PrGeo10.R, PrGeo12.R, Kojeni2.xlspolicie.xls
zazipovaný podadresář pracovního adresáře nazvan data a obsahující data pro R: data.zip

Výuka v letním semestru 2008/2009

NSTP070 Základy biostatistiky 2/2 Z, Zk (na PřF jako MS710P09)
út    9:00-10:30    B7 (zoologie), Viničná 7
cvičení je rozděleno do 9 paralelek, do nichž je nutno přihlásit se prostřednictvím SIS
veškerá výuka začíná samozřejmě hned první týden semestru, tedy 24., 25. a 26. února
přednášky:
1. přednáška 24. února skončila probráním obrázku 26 (směrodatná odchylka)
2. přednáška 3. března skončila probráním obrázku 48 (začátek příkladu rodina)
3. přednáška 10. března skončila obrázkem 73, tedy tabulkou sdružených pravděpodobností příkladu rodina
4. přednáška 17. března skončila obrázkem 90, kterým příště začneme
5. přednáška 24. března skončila stránkou  110, příště začneme testováním statistických hypotéz
6. přednáška 31. března skončila obrázkem 129
7. přednáška 7. dubna skončila obrázkem 144
8. přednáška 14. dubna o jednoduchém třídění skončila obrázkem 157
9. přednáška 21. dubna skončila obrázkem 177, korelační koeficient dokončíme příště
10. přednáška 28. dubna skončila (neúplně probraným) obrázkem  195
11. přednáška 5. května skončila obrázkem 205
12. přednáška 12. května skončila obrázkem 217, šlo o poslední přednášku
zkoušky: Vypsal jsem v SIS termíny ve třech červnových týdnech vždy na pondělí a úterý. Doplnil jsem termíny na dva zářijové úterky (090601). Jiné termíny vypisovat neplánuji, osm dní po 25 místech musí bohatě stačit. Doporučuji neodkládat první pokus až na září, nemusí být žádné volné místo, nemusí být žádný volný termín pro případnou opravnou zkoušku. Pokud jste se rozhodli nepřijít na přihlášený termín, nezapoměňte se odhlásit. Uvolníte tak místo dalším zájemcům. Navíc, podle čl. 17 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia se při nedostavení se na "objednaný" termín zmenšuje počet možných přihlášení, ta jsou celkem jen tři.

Výukové pomůcky
(postupně bude upravováno):
 přednášky
(postupně doplňované, úprava pro tisk, úplné loňské přednášky)
 klikací verze jednotlivých přednášek: bio01.pdf, bio02.pdf, bio03.pdf, bio04. pdf, bio05.pdf, bio06.pdf,  bio07.pdf, bio08.pdf, bio09.pdf, bio10.pdf, bio11.pdf, bio12.pdf, bio13.pdf

data ke cvičení: anova.csv, anova.txt, brusle.csv, cteni.csv, cvic.csv, cvic.txt, Deti23.csv, deti1633.csvhowell.csv, ichs.csv, iq1.csv, iq3.csv, Kojeni.csv, kojeni.txt, Med.csv, melanom.csvMysi.csv, Policie.csv, Vysky.csv, cvic2.csv, cvic2.txt,
osnova mojí paralelky cvičení (pouze orientační, skutečný průběh může být poněkud jiný):  cvic01.R, cvic02.R, cvic03.R, cvic04.R, cvic05.R, cvic06.R, cvic07.R, cvic08.R, cvic09.R, cvic10.R, cvic11.Rcvic12.R, cvic13.R

Povídání o R (velmi předběžná a občas upravovaná verze)

Speciální znaky (složené a hranaté závorky, vlnka, ...) na QWERTZ české klávesnici ve Windows

Výuka v zimním semestru 2008/2009

NSTP194 Regrese      4/0 Zk,  
út    12:20-13:50    K2,    čt    12:20-13:50    K3
Vřele doporučuji zapsat si k přednášce také cvičení.
Úlohy k písemné části zkoušky. Evidence vybraných úloh je umístěna na nástěnce v 1. patře.
Jako výchozí otázky použijeme při zkoušení jejich loňský seznam.

NSTP195 Cvičení z regrese     0/2 Z     K11    
po    9:00-10:30    K11
Existují dvě paralelky, úterní má Mgr. Komárek v K11 od 15:40.
Uvítáme, když budou obě paralelky přibližně stejně obsazeny.
Zadání zápočtové úlohy ke cvičení najdete na stránkách  dr. Komárka (http://www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/vyuka.html#NSTP195)


STP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF vedeno jako  D360P03Z Statistika  resp. D360P03U Statistika )
Přednáškové slajdy (během semestru budou pravděpodobobně upravovány):
 1. Podrobná klikací verze
 2. Neklikací verze
 3. Verze určená pro tisk poznámek
 4. Excelové soubory s ukázkami výpočtu (tolary.xls, melanom.xls, policie.xls, kojeni.xls, vysky.xls, kojeni2.xls)
 5. Velice zkrácené statistické tabulky
Skutečný průběh přednášek:
6. října       obrázky 1-40
13. října     obrázky 41-62
20. října     obrázky 63-86, přeběžně také 81
27. října     obrázky 81-111, ze 113 jen kovarianci, příště se vrátíme ke korelačnímu koeficientu
3. listopadu  stručně jsme zopakovali nejdůležitější z předchozí přednášky, doplnili korelační koeficient, skončili jsme obrázkem 131
10. listopadu   obrázky 132 - 150
24. listopadu    obrázky 151 - 166 (navíc jsme udělali několik slajdů 8. přednášky) 
1. prosince        obrázky 164 - 182
8. prosince        obrázky 183 - 201
15. prosince      obrázky 202 - 221 (regrese)
5. ledna 09        obrázky 222 - 247 (multinomické rozdělení, kontingenční tabulky)
12. ledna 09       obrázky 248 -  258

Výuka v letním semestru 2007/2008

NSTP070 Základy biostatistiky 2/2 Z, Zk (na PřF jako MS710P09)

(080515) zkouším každou středu od 21. května do 2. července, také 10. a 17. září;
nutno přihlásit se pomocí SIS; 
zkoušet mohu jen studenty, kteří již získali zápočet (v indexu nebo v SIS); 
neplánuji přidávat další termíny, takže neradím zkoušku odkládat na podzim, volná místa se pak mohou nedostávat; 
domnívám se, že 210 míst vcelku rovnoměrně rozmístěných pro 135 studentů musí stačit

přednáška    út    9:50-11:20    VG (Albertov 6)    (postupně dotvářený program výuky)

cvičení jsou všechna v B5 (Viničná 7)
moje paralelky jsou ve čtvrtek od 14:00 a od 15:40

Výukové pomůcky
(postupně doplňováno):
 přednášky
(postupně doplňované, úprava pro tisk, úplné loňské přednášky)
 klikací verze jednotlivých přednášek:
19. února,  26. února, 4. března, 11. března, 18. března, 25. března, 1. dubna, 8. dubna, 15. dubna,  29. dubna,  6. května, 13. května , komentovaný skript z přednášky 13. května
komentované skripty ze cvičení jedné paralelky:
21. února, 28. února, 6. března, 13. března, 20. března, 27. března, 3. dubna, 10. dubna, 17. dubna, 24. dubna7. května, 15. května
úvod do R (popis programového prostředí používaného na cvičení)
data k úvodu: deti23.csv, Kojeni.csv
skripty k úvodu:  uvod.R, popisne1.R, commander1.R
data ke cvičení: anova.csv, brusle.csv, cteni.csv, cvic.csv, Deti23.csv, deti1633.csvhowell.csv, ichs.csv, iq1.csv, iq3.csv, Kojeni.csv, Med.csv, melanom.csvMysi.csv, Policie.csv, Vysky.csv

speciální znaky (složené a hranaté závorky, vlnka, ...) na QWERTZ české klávesnici ve Windows

********************************************************

Výuka v zimním semestru 2007/2008

STP094 Regrese  4/2 Z/Zk

080218: Ve zkouškovém období letního semestru jsem vypsal jeden zkušební termín na 30. května, další, nepochybně zcela poslední, na 19. září.

přednáška   st 10:40-12:10 K6,   pá 8:10-9:40 K4
cvičení
(dvě paralelky)      st 12:20-13:50   K10A   (doc. Zvára)
                                         po 12:20-13:50   K10B    (dr. Komárek)

Soubory erkových příkazů z výpočtů prováděných na přednáškách jsou v K10 v mém adresáři regrese/prednaska, data v adresáři regrese/data.

STP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF vedeno jako  D360P03Z Statistika  resp. D360P03U Statistika )

zkoušky: termíny lze nalézt na internetu ve Studijním informačním systému. 
(080229) Na březen jsem vypsal dva zkušební termíny (14. a 28. března). Další vypíši jen v případě výslovného zájmu projeveného například emailem. 
(080414)  Vypsal jsem poslední termín, a to na čtvrtek 24. dubna.

Posluchači FTVS jsou již všichni evidováni v SIS, hlásí se tedy stejně, jak posluchači PřF.

přednáška    po   14:50-16:20    VG Albertov 6
cvičení      paralelky podle rozvrhu, začínají hned od 1. října
Vedle doporučené literatury jsou k disposici slajdy loňské přednášky na celý semestr (původní velikost, čtyři slajdy na stránku A4) mírně upravené pro letošní rok. Vedle toho budu postupně zveřejňovat modernizované slajdy, podle kterých přednáška opravdu poběží či proběhla (vše ve formátu PDF):
1. října    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
8. října    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
15. října    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
22. října    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4) (zatím vynechány obrázky  108, 109)
29. října    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4) (+ vynechané obrázky  z 22. října)
5. listopadu    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
12. listopadu    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
19. listopadu    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
26. listopadu    klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
3. prosince       klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
10. prosince       klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
17. prosince       klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
7. ledna       klikací verze přednášky, zhuštěno (čtyři na stránku A4)
tato poslední přednáška bude věnována opakování, případně vysvětlení obtížnějších partií, pokud možno podle přání studentů. Ukáži také možné řešení jednoho zadání zkušebních úloh, a to pomocí Excelu i v erku. Je vhdoné orientovat se také ve zkrácených statistických tabulkách.
Přednášky vcelku (klikaci verze - téměř 10 MB, neklikací verze - 1 MB,  zhuštěný celek - čtyři obrázky na stránku A4).
Zejména části na přednášce ještě neproslovené mohou být upravovány, proto sledujte datum uvedené na první stránce. Přes takto poskytnutou možnost "dálkového studia" doporučuji navštěvovat přednášky. Každá pomůcka pouze heslovitě shrnuje proslovené, dopodrobna vysvětlit nemůže.
Na přednášce používám také některé další soubory: tolary.xls, vysky.xls, kojeni.xls, kojeni2.xls, kostky.xls, melanom.xls, policie.xls, zeny.xlsIchsN.xls
Ještě douška: zájemce o uznání zkoušky z minula upozorňuji na příkaz děkana PřF 2007/19, který zrušil dřívější praxi, kdy o uznání mohl rozhodnout vyučující. Nyní se pouze mohu vyjádřit k uznání zkoušky bez kreditů.

Výuka v letním semestru 2006/2007

STP070 Základy biostatistiky  2/2 Z, Zk (na PřF vedeno jako S710P09)

zkušební termíny (vždy v B5, nutno předem přihlásit prostřednictvím SIS):
Na každé úterý od 22. května do 26. června včetně jsem vypsal po 22 místech.
Na září jsem vypsal na dva dny zkušební termíny (070524).
Případné komisionelní zkoušení druhých opravných termínů bude 20. září odpoledne.

přednáška   čt 08:10-09:40   VG   (Albertov 6) (26. dubna se přednáška ani cvičení nekonají - Děkanský den)
Na první přednášce jsme skončili na str. 23, kterou příště znovu začnu. Druhá přednáška (1. března) skončila stránkou 43. Na přednášce 8. března jsem přeskočil str. 51, skončil jsem stránkou 60, 15. března pak stránkou 75. 22. března jsme probrali normální rozdělení, skončili jsme na str. 103, přičemž se ke str. 100-102 ještě příště vrátím. 29. března jsme skončili párovými testy na str. 118. Ve čtvrtek 5. dubna jsme skončili přesně před příkladem anaanalýzu rozptylu, tedy stránkou 134. Probrali jsme (12. dubna) analýzu rozptylu, příšte začneme přehledem metod na stránce 158. 19. dubna jsme probrali regresi až na stránku 178.Snad se k regresi ještě někdy na chvíli vrátíme. Ano, 3. května jsme společně řešili úlohu o úmrtnosti na kožní melanom (podrobněji v popisu 11. cvičení). Pak jsme probrali začátek tématu o multinomickém rozdělení a jeho použití, skončili jsme stránkou 184. 10. května jsme probrali zejména kontingenční tabulky, přidalijsme i shrnující úvahy o použití statistiky. Skončili jsme stránkou 197. Na poslední přednášce jsem zopakoval nejdůležitější partie přednášky z celého semestru a popsal jsem podrobněji způsob zkoušení.
cvičení   B5 (Viničná 7)
(nutno přihlásit se k některé paralelce prostřednictvím aplikace Přihlašování na rozvrh SIS PřF)
út   14:50-16:20   Mgr. Černíková, Ph.D.
út   16:30-18:00   Mgr. Černíková, Ph.D.
st   08:10-09:40   RNDr. Pecková, Ph.D.
st   09:50-11:20   RNDr. Forstová
st   14:50-16:20   Mgr. Šedová
st   16:30-18:00   Mgr. Šedová
čt   09:50-11:20   RNDr. Forstová
čt   11:30-13:00   doc. Zvára
čt   13:10-14:40   doc. Zvára
čt   14:50-16:20   Mgr. Klášterecký
První verze slajdů přednášky (původní velikost, čtyři slajdy na stránku A4), která bude během semestru, přinejmenším v detailech, ještě postupně upravována.

 
Výuka v zimním semestru 2006/2007

STP094 Regrese  4/2 Z/Zk
přednáška   po   8:10-9:40 K4,   čt   12:20-13:50 K7
cvičení (dvě paralelky)   po   9:50-11:20 K10 (ekonometrie),  

                                         út   15:40-17:10 K10 (statistika)
pracovní text přednášky (*.PS, *.PDF)   
(vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy)
zkušení termíny - viz SIS, výchozí otázky (*.pdf)
v SIS vypsán nový (definitivně poslední) zkušební termín na 15. června (070516)

STP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF vedeno jako  D360P03Z Statistika  resp. D360P03U Statistika )
přednáška    po   14:50-16:20    VG Albertov 6
Zkouška:  v SIS vypsán definitivně poslední termín na 27. června (070516)

Studenti PřF se přihlásí prostřednictvím SIS. (Sledujte počty volných míst v jednotlivých termínech, mění se.)
Studenti FTVS se přihlásí emailem na adresu Karel.Zvara@mff.cuni.cz, co nejdřím odpovím. Bude-li volné místo, termín potvrdím. Pro tyto studenty níže uvádím přehled termínů, kurzívou označím termíny ve chvíli kontroly zcela obsazené (naposledy upraveno 070215 v 08:55). V závorce za proběhlým termínem uvádím počty jednotlivých známek, ktere jsem ten den rozdal.
út   16. 1.      8:00   10:00   13:00   15:00      (5-3-1-0)
st   17. 1.      8:00   10:00   13:00   15:00      (7-4-3-1)
út   23. 1.      8:00   10:00   13:00   15:00      (6-3-5-1)
st   24. 1.      8:00   10:00   13:00   15:00    (11-6-8-2)
po    5. 2.      8:00   10:00   13:00   15:00      (7-5-4-5)
út     6. 2.      8:00   10:00   13:00   15:00      (5-3-10-1)
st     7. 2.      8:00   10:00   13:00   15:00      (10-6-3-3)
po  12. 2.      8:00   10:00   13:00   15:00       (0-3-12-3)
út   13. 2.      8:00   10:00   13:00   15:00      (1-3-3-3)
pá   30. 3.     8:00   10:00                               (0-1-6-0)
přehled pojmů a metod

Přednáška
Předběžná verze textu přednášky ve formátu PDF (zhuštěně, čtyři slidy na stránku A4) bude postupně upravována. První přednáška skončila na str. 40 s tím, že jsem vynechal str. 30; přednáška 9. října skončila stránkou 55, přičemž ke stránce 54 se příště ještě vrátíme. Po přednášce 16. října jsem opravil zejména stránku 65, která měl motivovat Lorenzovu funkci. Nahradil jsem ji trojicí stánek 65-67, takže číslování následujících stránek se posunulo. Příště se sem ještě vrátíme. V novém číslování jsme končili stránkou 78. 23. října jsem na řednášce probral přidané stránky 65-67 (včetně příkladu v Excelu), skončili jsme stránkou 97 (zavedení populačního mediánu). 30. října jsme skončili stránkou 113, přičemž jsem přeskočil příklad na str. 112 s výzvou, aby si jej zkusili studenti sami. Opravil jsem překlepy na str. 91 a 101 (bylo tam nedopatřením sjednocení místo průniku). Prosím, opravte si, za upozornění děkuji. 6. listopadu jsme došli až na str 134 včetně. 13. listopadu jsme si vysvětlovali základní pojmy statistického rozhodování, skončili jsme na str. 154. 20. listopadu jsme probrali t-testy (jednovyberovy, dvouvyberovy i parovy, příklad v Excelu). Po drobném přečíslování ještě neprobraných stránek jsme skončili stránkou171. V pondělí 27. listopadu jsme probrali dvouvýběrový (Mann-Whitney) a párový Wilcoxonův test. Popsali jsme dokazování závislosti pomocí (Pearsonova) a Spearmanova korelačního koeficientu, takže jsme skončili na str. 187. Výpočet dvouvýběrového Wilcoxonova testu jsme si ukázali také v Excelu. 4. prosince jsme probrali základy lineární regrese (včetne ukázky výpočtu v Excelu), skončili jsme stránkou 200, která obsahuje převod nesmyslných popisů Excelu do statistiky používaných pojmů. V pondělí 11. prosince jsme se věnovali poznámkám o regresi a zavedli jsme multinomické rozdělení. Skončili jsme stránkou 228. V pondělí jsme dokončili výklad, poslední byla stránka 247 se stručnou zmínkou o Simpsonovu paradoxu. Příklady v Excelu z přednáška jsou v souboru kojeni.xls. 8. ledna bude následovat poslení přednáška, na níž hodlám stručně yopakovat nejdůležitější pojmy a metody. Vyzval  jsem studenty, aby si připravili svoje dotazy, abych svoje opakování co nejvíc mohl přizpůsobit jejich potřebám. Také podrobněji popíši organizaci zkoušení. Už teď je zřejmé, že bude třeba hlásit se ke zkoušce prostřednictvím SIS. Posluchači FTVS se budou muset hlásit prostřednictvím emailu na adresu Karel.Zvara@mff.cuni.cz. Naposední přednášce jsem si podrobně prošli zejména první polovinu semestru, na víc nám nezbyl čas. Nestihl jsem probrat ani poslední stránku, která pojednáví o bodově-biseriálním korelačním koeficientu. Určitě se tedy na tento pojem nebudu u zkoušky ptát, i když doporučuji, aby se s tímto pojmem studenti seznámili. Nejde o nic jiného, že  (Pearsonův korelační koeficient v případě, že jedna z veličin nabývá poze hodnot nula a jednička.

Výuka v letním semestru 2005/2006

STP070  Základy biostatistiky  2/2 Z/Zk (na PřF vedeno jako  S710P09 Základy biostatistiky)
přednáška    čt 8:10-9:40   VG (Albertov 6) - předběžný termín
cvičení
út   14:50-16:20   B5  
Mgr. Koubková
út   16:30-18:00   B5   Mgr. Koubková
st   08:10-09:40   B5   K. Zvára (původně Mgr. Hlávka, Ph.D.)

st   09:50-11:20   B5   K. Zvára (původně Mgr. Hlávka, PhD.)
st   14:50-16:20   B5   Mgr. Klášterecký
st   16:30-18:00   B5   Mgr. Klášterecký
čt   13:10-14:40   B5   RNDr. Forstová
čt   14:50-16:20   B5   RNDr. Forstová
čt   09:50-11:20   B5   Mgr. Šimeček (RNDr. Hlubinka, Ph.D., určeno pouze pro OŽP)
čt   11:30-13:00   B5   Mgr. Šimeček (RNDr. Hlubinka, Ph.D., určeno pouze pro OŽP)
První verze slajdů (původní velikost, čtyři slajdy na stránku A4) přednášky, která jistě bude, přinejmenším v detailech, postupně měněna. Přednáška 23. února skončila na 26. stránce, přednáška 2. března na stránce 43, přednáška 9. března na str. 60, přednáška 16. března na str. 75, přednáška 23. března na str. 99, 30. března na str. 118, 6. dubna na str. 134, 13. dubna na str. 150, 20. dubna na str. 174, 4. května na str. 184. Poslední přednáška (28. května byla věnována odpovědím na dotazy studentů. Žádné nové obrázky jsme již neprobrali.
Zkoušení: ke zkoušce je třeba přihlásit se prostřednictvím SIS, kde jsou uvedeny také zkušební termíny. Zkouším v počítačové učebně B5


Výuka v zimním semestru 2005/2006

STP094 Regrese  4/2 Z/Zk
přednáška   út   9:00-10:30 K11,   čt   12:20-13:50 K11
cvičení (dvě paralelky)   út   12:20-13:50 K10,   st   15:40-17:10 K10

STP177  Statistika  2/2 Z/Zk (na PřF vedeno jako  D360P03Z Statistika  resp. D360P03U Statistika )

po   13:10-14:40    VG Albertov 6
Úvodní přednáška ze statistiky pro studenty geografických a demografických oborů na PřF UK. Předběžná verze na přednášce promítaných poznámek (*.PDF, zhuštěně *.PDF); na textu budu v průběhu semestru pracovat, takže se bude čas od času měnit. Informace a pomůcky ke cvičení jsou na stránce dr. Forstové, tabulky kritických hodnot také zde. Do sledu přednášek jsem dnes (7. listopadu) vložil 3 nove stánky (55-57), takže došlo k přečíslování stránek za těmito následujících. Jednotlivé přednášky skončily na následujících stránkách (čísla stránek podle posledně zveřejněného textu): 28 (3. 10. 2005), 53 (10. 10. 2005), 78 (17. 10. 2005), 93(24. 110. 2005), 111 (31. 10. 2005), 119 (7. 11. 2005), 140 (14. 11. 2005), 156 (21. 11. 2005), 164 (28. 11. 2005), 183 (5. 12. 2005, vynechány stránky 179, 180), 219 (19. 12. 2005), 239 (2. 1. 2006), 242 (9. 1. 2006.).
Některé ukázky výpočtů provedených na přednášce v Excelu jsou v souboru Statistika.xls. Na cvičení konaném 14. prosince jsme použili skripty testy2.R a testy1.R.
Zkoušení:  zkoušet budu v počítačové učebně B5 (Viničná 7), studenti se ke zkoušce hlásí zásadně prostřednictvím příslušného modulu SIS. Komplikovaný způsob, jakým se ke zkoušce hlásí posluchači FTVS (viz dále), způsobuje, že se kapacita jednotlivýc termínů zdánlivě mění. Upravuji ji podle počtu studentů FTVS, kterí se na daný termín přihlásili.
Přehled témat:
pozadavky.doc
Studenti FTVS, kteří mají přednášku zapsánu, se, bohužel, musí hlásit k jednotlivým termínům emailem na moji adresu (karel.zvara@mff.cuni.cz). Pokud bude ve zvoleném termínu místo, budu s nimi na tento termín počítat a upravím odpovídajícím způsobem kapacitu. Proto doporučuji, aby v emailu uvedli i náhradní termín pro případ, že v prvně zvoleném nebude volné místo ve chvíli, kdy od nich dopis dostanu. Výhodné je zjistit si (například pomocí kolegy zapsaného na PřF), které termíny jsou ještě volné. Stejným způsobem (tedy prostřednictvím emailu) se studenti FTVS mohou odhlašovat. I pro ně však platí mezní termíny, kdy je možno se přihlásit či odhlásit (odhlásit čtyři dny předem, přihlásit dva dny předem).
Přehled termínů (totožný s údaji v SIS, kurzívou značím termíny v dané chvíli obsazené, úpravu však mohu provádět jen občas, naposledy jsem tak učinil 10. února v 10:20):
po    16. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00            (1-1-1-1)
st      18. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00            (4-0-0-1)
čt      19. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00           (4-2-3-2)
po     23. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00          (5-5-8-3)
čt      26. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00          (12-7-0-5)
po     30. 1.   8:00   10:00   13:00   15:00            (5-6-6-5)
st         1. 2.   8:00   10:00   13:00   15:00            (1-2-3-5)
čt         2. 2.   8:00   10:00   13:00   15:00           (5-10-6-3)
po      13. 2.   8:00   10:00   13:00   15:00            (4-2-8-3)
út       14. 2.   8:00   10:00   13:00   15:00            (2-4-5-5)
čt       16. 2.   8:00   10:00   13:00                         (3-5-8-1)
pá      17. 3.   8:00   10:00 (také 2. opravné termíny)   13:00
Poznámka: U termínů, které již proběhly, uvádím v závorce čtveřici čísel - četností jednotlivých výsledných známek, které jsem dal ten den.Výuka v letním semestru akademického roku 2004/2005


 STP094 Základy biostatistiky  2/2 Z/Zk   (určeno posluchačům biologie a OŽP na PřF UK)
Zkušební termíny  jsou dostupné (včetně možnosti přihlásit se) v SIS, doplnil jsem i několik termínů v měsíci září. POUZE případným druhým opravákům je věnován termín 22. září od 15 hodin. V jiném termínu mohu zkoušet druhý opravák jen po dohodě, protože MUSÍ jít o komisionelní zkoušku.
přednáška
čt   08:10-09:40    VG
(Albertov 6)
cvičení (Viničná 7)
st   08:10-09:40   B5

st   09:50-11:20   B5
další paralelky cvičení
út   15:40-17:10   B5   Mgr. Hlásenská
út   17:20-18:50   B5   Mgr. Hlásenská
st   14:50-16:20   B5   Mgr. Koubková
st   16:30-18:00   B5   Mgr. Koubková
čt   13:10-14:40   B5   RNDr. Forstová
čt   14:50-16:20   B5   RNDr. Forstová
čt   09:50-11:20   B5   RNDr. Hlubinka, Ph.D.  
(určeno pouze pro OŽP)
čt   11:30-13:00   B5   RNDr. Hlubinka, Ph.D.   (určeno pouze pro OŽP)
Poslední verze poznámek k přednášce ve formátu PDF, verze pro tisk (4 obrázky na stránku)
Stránky 40-42, 124-127, 144-150 byly (zatím) vynechány. 28. dubna přednáška vzhledem k děkanskému dni PřF UK odpadá. Poslední přednáška (12. května) bude věnována doplnění některých vynechaných partií, stručnému opakování, odpovědím na dotazy, případně ukázkám dalším možností, které poskytuje statistika.
Popis 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení, 6. cvičení, 7. cvičení,  8. cvičení, 9. cvičení, 10. cvičení, 11.cvičení
Data ke cvičením (*.ZIP)  příklad z pravděpodobnosti (*.doc)

Výuka v zimním semestru 2004/2005

STP094 Regrese  4/2 Z/Zk
st   12:20-13:50    K3
čt   14:00-15:30   K11
út    09:00-10:30    K10 (první paralelka cvičení)
st    10:40-12:10    K10 (druhá paralelka cvičení)

Zkušební termíny 28. ledna, 4. února, 18. února, nutno přihlásit se prostřednictvím SIS.
Předposlední zkušební termín: 17. června 2005.
Poslední zkušební termín: 16. září 2005 (vloženo 11. srpna)

D360P03Z Statistika  2/2 Z/Zk
po   13:10-14:40    VG Albertov 6

Úvodní přednáška ze statistiky pro studenty geografických a demografických oborů na PřF UK. Jednotlivé již provedené přednášky: 4. října 2004 , 11. října 2004 , 18. října 2004 , 25. října 2004, 1. listopadu 2004, 8. listopadu (PDF, stručně PDF, verze PPT), 15. listopadu (PDF, stručně PDF, verze PPT), 22. listopadu (PDF, stručně PDF), 29. listopadu (PDF, stručně PDF) , 6. prosince (PDF, stručně PDF) , 20. prosince (PDF, stručně PDF) , 3. ledna  (PDF, stručně PDF)

Celá přednáška (PDF, stručně PDF) (poslední úprava 3. února 2005)
Tabulka kritických hodnot (tabulka.PDF)
Přehled pojmů a metod Zkušební termíny (zpravidla tři skupiny studentů za den, konkrétní hodina uvedena na přihlašovacím archu):
17. a 18. ledna 2005, 24. a 25. ledna 2005, 31. ledna a 1. února 2005, 15. února 2005,
17. února 2005 - POZOR, tento den zkouším jinde, ve Viničné 7
(1. patro, vpravo od schodiště, počítačová učebna)
Další termíny: přihlašování pouze elektronicky, přes aplikaci Termíny zkoušek systému SIS, posluchači FTVS se přihlásí (případně přihlášení zruší) emailem na adresu karel.zvara@mff.cuni.cz
pátek 25. února 14:00,  17:00   PUA (Albertov 6, suterén)
pátek  11. března 14:00, 17:00   PUA (Albertov 6, suterén)
pátek 8. dubna 13:00, 16:00  B5 (Viničná 7, 1. patro, vpravo od schodiště)
pátek 27. května 13:00 
B5 (Viničná 7, 1. patro, vpravo od schodiště) (vloženo 12. dubna)
čtvrtek 21. září 13:00 B5 (Viničná 7,
1. patro, vpravo od schodiště) (vloženo 11. srpna)

Povídání Jak statistika prokazuje závislost (Pardubice, 16. září 2004)

Výuka v letním semestru 2003/2004

STP106 Statistické praktikum
po    15:40-17:10    K10   

STP070 Základy biostatistiky (určeno pro studenty PřF UK)
Zkouším většinu pondělků a pátků,( vždy ve Viničné 7, učebna B5:) POZOR, v září na Albertově!
21., 24., 28., 31. května,
7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. června,
2. července,
3., 10. 13., 20 září na Albertově 6, v počítačové učebně v suterénu. Přihlašovací archy jsou před albertovskou učebnou.
2. opravné termíny zkoušíme komisionelně 17. září od 9. hodin na stejném místě
Zkouším vždy od 8 a od 13 hodin. Volná místa jsou patrná na přihlašovacích arších umístěných před zmíněnou učebnou.

přednáška: út    13:10-14:40    B3 (PřF, Viničná 7)
cvičení: čt   16:30-18:00   B5,   18:10-19:40   B5 (PřF, Viničná 7)
další paralelky cvičení vedou (vždy v B5):
RNDr. Forstová   po   09:00-10:30, čt   11:30-13:00
Mgr. Belzová      út   14:50-16:20, 16:30-18:00
Mgr. Koubková   čt   13:10-14:40, 14:50-16:20
Mgr. Rexová      čt   08:10-09:40, 09:50-11:20
pracovní verze přednášky (během semestru může dojít k úpravám) v postscriptu (*.PS, úsporně *.PS) a ve formátu PDF (*.PDF, úsporně *.PDF)
cvičení probíhala v B5 (PřF, Viničná 7)
popis jednotlivých cvičení: cvic01.html, cvic02.html , cvic03.html, cvic04.html, cvic05.html , cvic06.html, cvic07.html, cvic08.html, cvic09.html, cvic10.html, cvic11.html, cvic12.html  (bude doplněno)
data ke cvičením: bio_data.ZIP
zjednodušená verze Junior programu NCSS 6.0 (volně šiřitelná, vejde se na tři diskety: NCSSJr1, NCSSJr2, NCSSJr3)  

Výuka v zimním semestru 2003/2004

STP097 Statistika
út    15:40-17:10    K3,    st    12:20-13:50    K6
cvičení vedou:    Mgr. Kalina    po    17:20-18:50    K7
                         Mgr. Belzová    út    10:40-12:10    K9
Zkušební termíny jsou uvedeny ve SIS (studijním informačním systému), zde
je třeba se také přihlásit. Přijměte, prosím, s pochopením drobnou úpravu (v SIS už provedeno): pondělní odpolední zkoušení začíná vždy až od 13:00 hodin.
Poslední termín: 22. září 2004, je nutno zapsat se pomocí SIS
Výchozí otázky ke zkoušce (*.PS, *.PDF). Případný další zkušební termín vypíši ve zkouškovém období letního semestru.
V počítačové laboratoři K10 jsou data pro samostatnou úlohu (včetně popisu zadání) umístěna také v adresáři
zvara/public/read/statistika

STP094 Regrese   (zde je také odkaz na zadání samostatných úloh)
po    14:00-15:30    K1,    pá    10:40-12:10    K3 
cvičení:    út    14:00-15:30    K10,    út    17:20-18:50   

Zkušební termíny jsou uvedeny ve SIS (studijním informačním systému), zde je třeba se také přihlásit. Připomínám nutnost včasného odevzdání individuální úlohy (podrobněji viz Regrese). Výchozí otázky ke zkoušce (*.PS, *.PDF).
Poslední termín: 22. září 2004, je nutno zapsat se pomocí SIS


Výuka v letním semestru 2002/2003

STP106 Statistické praktikum
út    17:20-18:50    K5

STP070 Základy biostatistiky (určeno pro studenty PřF UK)
út    13:10-14:40    B3 (PřF, Viničná 7)
pracovní verze (během semestru může dojít k úpravám) přednášky v postscriptu (*.PS, úsporně *.PS) nebo v požívanějším formátu (*.PDF, úsporně *.PDF) (poslední úprava 6. května 2003)
cvičení
út    14:50-16:10    B5 (PřF, Viničná 7)
út    11:30-13:00    B5    vede dr. Forstová
st    15:40-17:10    B5    vede dr. Forstová
čt    08:10-09:40    B5    vede dr. Hlubinka
čt    09:50-11:20    B5    vede dr. Hlubinka
čt    11:30-13:00    B5    vede Mgr. Belzová
čt    13:10-14:40    B5    vede Mgr. Kalina
čt    14:50-16:10    B5    vede Mgr. Kalina
popis jednotlivých cvičení: cvic01.htm,  cvic02.htm, cvic03.htm, cvic04.htm, cvic05.htm, cvic06.htm, cvic07.htm, cvic08.htm, cvic09.htm, cvic10.htm, cvic11.htm, cvic12.htm
data ke cvičením: bio_data.ZIP
zjednodušená verze Junior programu NCSS 6.0 (vejde se na tři diskety: NCSSJr1, NCSSJr2, NCSSJr3)
Errata pro skripta Biostatistika (Karolinum 1998, 2000, 2001, *.PS)

Zkušební termíny (vždy v B5, Viničná 7):
st    21. 5.    B5    od 8:00 a od 13:00
út    27. 5.    B5    od 8:00 a od 13:00
po    2. 6.    B5    od 8:00 a od 13:00
út    10. 6.    B5    od 8:00 a od 13:00
út    17. 6.    B5    od 8:00 a od 13:00
út    24. 6.    B5    od 8:00 a od 13:00
út    1. 7.    B5    od 8:00 a od 13:00
po    8. 9.    B5    od 8:00 a od 13:00 (doplněno 030526)
po    15. 9.    B5    od 8:00 a od 13:00 (doplněno 030526)
st    17. 9.     B5    od 13:00 (zde doplněno 030702, na vývěsce doplněno 030707)
 

UMP013 Pravděpodobnost a statistika = MUE012  Pravděpodobnost a statistika
po     8:10-9:40    P2 (FTVS, Vokovice)
cvičení
st    14:00-15:30    K10    pro studenty učitelství z MFF, vede Mgr. Pawlas
út    08:10-09:40    Z1       pro studenty učitelství z PřF, vede Mgr. Mašíček

Ke zkoušce není třeba se přihlašovat, pouze při velkém počtu studentů ráno některé požádám, aby přišli znovu až ve 13 hodin. Posluchárna B1 je v budově PřF UK na adrese Viničná 7, v přízemí (malá antropologie), posluchárna M3 je na MFF UK na adrese Ke Karlovu 3, u zadního schodiště.
Zkušební termíny:
pá    6. 6.    B1    od 8:00, případně od 13:00
st    18. 6.    B1    od 8:00, případně od 13:00
pá    27. 6.    B1    od 8:00, případně od 13:00
čt    4. 9.    B1    od 8:00, případně od 13:00 (doplněno 030627)
čt    18. 9.    F2    od 8:00, případně od 13:00 (doplněno 030526, změna učebny 030916)
 

Výuka v zimním semestru 2002/2003

STP097 Statistika
po    15:40-17:10    K9,     čt    14:00-15:30    K3
cvičení
pá    10:40-12:10    K2     vede Mgr. Fajfrová
pá    10:40-12:10    K10   vede Mgr. Čapek
zkušební termíny (je třeba se přihlásit na listině vedle K10)
čt    16. ledna    od 8 hodin v pracovně
čt    23. ledna    od 8 hodin v pracovně
čt      6. února    od 8 hodin v pracovně
pá    14. února    od 8 hodin v pracovně
pá    7. března    od 8 hodin v pracovně (doplněno 25. 2. 03)
po    19. května ve 14 hodin v pracovně (vyvěšeno 3. 5. 03)
otázky (*.PS, *.PDF)

STP094 Regrese
st    15:40-17:10    K6,    pá     14:00-15:30    K8
cvičení (dvě paralelky): po 10:40-15:10 K5,  čt 19:00-20:30  K5
zkušební termíny (je třeba se přihlásit na listině vedle K10)
st    15. ledna    od 8 hodin v pracovně
st    22. ledna    od 8 hodin v pracovně
st      5. února    od 8 hodin v pracovně
po    10. února    od 8 hodin v pracovně
pá    21. března    od 8 hodin v pracovně (doplněno 25. 2. 03)

UMP013 Pravděpodobnost a statistika = MUE012  Pravděpodobnost a statistika
po     8:10-9:40    P2 (Vokovice)

STP124  Statistické zpracování biologických dat
(na PřF UK jako S710P19)
út    16:30-18:45    Viničná 7 (B5 - počítačová laboratoř)
zkušební termíny po dohodě (doporučuji emailem), lze použít (bez přihlašování) také zkušební termíny pro STP097 Statistika
zjednodušená verze Junior programu NCSS 6.0 (tři diskety: NCSSJr1, NCSSJr2, NCSSJr3)
Errata pro skripta Biostatistika (Karolinum 1998, 2000, 2001, *.PS, *.PDF)
 
 

Výuka v letním semestru 2001/2002

UMP013 Pravděpodobnost a statistika = MUE012  Pravděpodobnost a statistika
(pokračování výuky ze zimního semestru, tentokrát i s cvičením)
po    8:10-9:40    P2
cvičení:
čt    15:40-17:10    K9    Mgr. Pawlas    studenti učitelství pro střední školy z MFF UK
út    12:20-13:50    Z1    Mgr. Mašíček    studenti učitelství pro střední školy z PřF UK
čt     09:00-10:30  U5    Mgr. Husová    studenti učitelství pro střední školy z FTVS
Zkušební termíny:  pondělky 27. května, 10. června, 24. června, 16. září, pátek 20. září (průvodně pondělí 23. září, na pátek změněno 17. června)
zkouším vždy ve své pracovně ráno od 8:00 a odpoledne od 12:30 hodin
je třeba se předem zapsat na archy, které jsou umístěny v Karlíně,
na nástěnce vedle K10 (1. patro, chodba do Pobřežní)
Zkoušel jsem také 16. září a 20. září v učebně G2 na Albertově 6 a ve středu 25. září ve své pracovně.
Přehled hlavních probíraných témat (*.PDF, *.PS)
 

STP106 Statistické praktikum 0/2 Z
(možnost vyzkoušet si v prostředí R známé, povědomé i zcela nové statistické úlohy a metody)
pá    09:00-10:30    K5

STP070 Biostatistika 2/2 Z, Zk
na PřF UK jako S710P09 Základy biostatistiky & S710P27 Aplikovaná statistika
(výuka pro studenty odborné biologie a OŽP PřF UK)
út    13:10-14:40    fotochemie Viničná 7 (B3)
pracovní verze přednášky (*.PS)sporně *.PS), nebo používanějším formátu (*.PDF)(úsporně *.PDF)
cvičení v počítačové učebně Viničná 7 (B5)
út    14:50-16:20        doc. Zvára
út    16:30-18:00        doc. Zvára
st    11:30-13:00        Mgr. Betinec
čt    08:10-09:40        dr. Hlubinka
čt    09:50-11:20        dr. Hlubinka
čt    14:50-16:20        Mgr. Kalina
čt    16:30-18:00        Mgr. Kalina
návod na bezpečné spuštění NCSS 2001 v učebně Viničná 7
náměty na cvičení: cvic01.htm, cvic02.htm, cvic03.htm, cvic04.htm, cvic05.htm, cvic06.htm, cvic07.htm, cvic08.htm, cvic09.htm, cvic10.htm, cvic11.htm, cvic12.htm
data na cvičení: data.zip
zjednodušená verze Junior programu NCSS 6.0 (vejde se na tři diskety: NCSSJr1, NCSSJr2, NCSSJr3)
Errata pro skripta Biostatistika (Karolinum 1998, 2000, 2001, *.PS, *.PDF)
Zkušební termíny: čtvrtky 23. května, 30. května, 6. června, 13. června, 20. června, 27. června, také pátek 21. června, úterky 10. září a 17. září
zkouším vždy v počítačové učebně Viničná 7, ráno od 8:00 a odpoledne od 13:00, každé půldne nejvýš 9 studujících, kteří se předem musí zapsat na volná místa na archy umístěné před zmíněnou učebnou
 

Výuka v zimním semestru 2001/2002

STP097 Statistika
út    14:00-15:30    K7,     čt    12:20-13:50    K7
cvičení
út    15:40-17:10    K12    Mgr. studium, vede Mgr. Fajfrová
st    14:00-15:30    K12    bakaláři, vede Mgr. Čapek
zkušební termíny (je třeba mít zapsán zápočet a přihlásit se na nástěnce vedle K10):
čtvrtek    17. ledna 2002    od 8:00 v pracovně
čtvrtek    24. ledna 2002    od 8:00 v pracovně
pátek        8. února 2002    od 8:00 v pracovně (změněno 3. ledna 2002)
čtvrtek    14. února 2002    od 8:00 v pracovně
středa    20. března 2002    od 8:00 a od 12:30 v pracovně
středa    17. dubna 2002    od 8:00 v pracovně (POSLEDNÍ termín)

STP094 Regrese
út    12:20-13:50    K8,    pá     9:00:10:30    K8
cvičení ve dvou paralelkách
st    12:20-13:50, 14:00-15:30    K5
zkušební termíny:
pátek    11. ledna 2002    od 13:00 v pracovně (samost. práce do 12.00 ve středu 9. ledna)
středa   16. ledna 2002    od 8:00 v pracovně (samost. práce do 12.00 v pondělí 14. ledna)
pátek    25. ledna 2002    od 8:00 v pracovně (samost. práce do 12.00 ve středu 23. ledna)
středa     6. února 2002    od 8:00 v pracovně (samost. práce do 12.00 v pondělí 4. února)
pátek    15. února 2002    od 8:00 v pracovně (samost. práce do 12.00 ve středu 13. února)
středa    27. března 2002    od 8:00 (s polední pauzou) v pracovně
středa    17. dubna 2002    od 8:00 v pracovně (POSLEDNÍ termín)

Samostatnou práci (případně i příklady k náhradě čtvrté a další absence na cvičení) lze odevzdat jednim ze tří způsobů:
a) písemně v papírové formě (osobně nebo na sekretariátu katedry);
b) v elektronické formě. V tomto případě vyhledejte můj adresář I:\kpms\zvara\public\write a tam si zřiďte svuj adresář, jehoz název vas přiměřeně identifikuje. Do tohoto nového adresáře pak vložte svoje dílo;
c) elektronickou poštou poslat svoji práci, kterou doporučuji předem běžným zipovacím programem komprimovat. V tomto případě stejnou cestou potvrdím, zda jsem schopen váš text číst.
Text letošní přednášky (*.PS) (*.PDF)  (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy)
Otázky ke zkoušce (*.PS) (*.PDF)

UMP013 Pravděpodobnost a statistika = MUE012  Pravděpodobnost a statistika
po     8:10-9:40    P2 (Vokovice)

STP124  Statistické zpracování biologických dat
(na PřF UK jako S710P19)
út    16:30-18:45    Viničná 7 (počítačová laboratoř)
zkušební termíny po dohodě (email, telefon)
 

V letním semestru 2000/2001

STP106 Statistické praktikum 0/2 Z
poznámky (*.PS)

MUE012 Pravděpodobnost a statistika 2/2 Zk
přehled probíraných témat (*.PS)
termíny zkoušek:
středa 30. května v 8 hodin v pracovně
středa 20. června ve 12 hodin v pracovně
čtvrtek 28. června v 8 hodin v pracovně
pondělí 2. července v 8 hodin v pracovně
pátek 14. září v 9 hodin v pracovně

STP070 Biostatistika 2/2 Z, Zk
na PřF UK jako S710P09 Základy statistiky
(výuka pro studenty odborné biologie PřF UK)
termíny zkoušek:
úterý 22. května v 8.00 Viničná 7 (počítačová učebna)
úterý 12. června v 8.00 Karlín, Sokolovská 83, před posl. K5 (I. poschodí)
čtvrtek 21. června v 8.00 Karlín,  Sokolovská 83, před posl. K5 (I. poschodí)
středa 27. června v 8.00 Karlín,  Sokolovská 83, před posl. K5 (I. poschodí)
středa 4. července v 8.00 Karlín,  Sokolovská 83, před posl. K5 (I. poschodí)
středa 12. září v 9 hodin v pracovně

poznámky k přednášce (úsporně, čtyři na stánkce, *.PS)
poznámky ke cvičení (úsporně, čtyři na stránce, *.PS)
Errata pro skripta Biostatistika (Karolinum 1998, 2000, 2001, *.PS)
 

V zimním semestru 2000/2001

STP097    Statistika
Zkušební termíny (vždy od 8 hodin v pracovně)
26.1., 2.2., 12.2., 16.2.2001
pátek     16. března
pátek     20. dubna

STP094    Regrese (sledujte, prosím, nástěnku)
Zkušební termíny (vždy od 8 hodin v pracovně)
25.1., 1.2., 15.2. 2001
pátek     23. března
pátek     20. dubna

Poznámky k přednášce (*.PS)  (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy)
Otázky ke zkoušce (*.PS)
Řešení individuálních příkladů lze nechat v mém adresáři v K5
(POZOR na vhodný název souboru: bez hacku a carek, před tečkou nejvýš OSM znaků)
nebo zazipované poslat na moji emailovou adresu jako attachment
nebo na papíře uložit do přihrádky na sekretariátu katedry.

MUE012  Pravděpodobnost a statistika

STP124   Statistické zpracování biologických dat
(na PřF UK jako S710P19)
Zkouška individuálně v konzultačních hodinách

V letním semestru 1999/2000:

MUE012    Pravděpodobnost a statistika

STP106      Statistické praktikum

Seminář na Luční boudě:
sylaby statistických přednášek ze sítě (RTF)
tři poznámky k mojí výuce (RTF)

V zimním semestru 1999/2000:

STP097      Statistika

STP124     Statistické zpracování biologických dat
        Errata pro skripta Biostatistika (Karolinum 1998, 2000, *.PS)

STP094     Regrese
        Poznámky k přednášce z regrese (*.PS)  (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy)
        Otázky ke zkoušce (*.PS)

MUE012    Pravděpodobnost a statistika
 
  mise, pardubice,  statistika